Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri nasıl saklayıp düzenleyeceğinizi, birden çok kaynaktan elde edilen çok çeşitli ve büyük miktarlardaki verilerin düzenlenme yöntemlerini öğrenin.

Hedefler

  • Nesne depolamayı kullanarak bir veri gölü inşa etme
  • Veri Gölünü Oracle Makine Öğrenimi ile entegre etme
  • Veri gölünden elde edilen verileri Veri Kataloğuna aktarma
  • Tamamen yönetilen Veri Akışı servisini kullanarak Apache Spark uygulamalarını çalıştırma

Topics

  • Data Lake: Overview
  • Introduction to Data Management
  • Building a Data Lake: Object Storage
  • Data Lake: Use Cases
  • Tools to integrate with Data Lake
  • Data Lake: Security

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
87 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön