Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Yeni SQL Özelliklerini ve Araçlarını Kullanma, Veritabanı Mimarilerini Anlama ve Veritabanı Sorunlarını Teşhis Etme şeklinde üç modülden oluşan Oracle Veritabanı 12c R2: Yöneticiler için Yeni Özellikler Bölüm 1 eğitimindeki dersler boyunca öğrenciler, ağırlıkla tesis bünyesindeki çok kiracılı veritabanlarında olmak üzere veritabanı yönetiminin farklı alanlarındaki Oracle Veritabanı 12c Sürüm 2’nin yeni ve gelişmiş özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

SQL Yeni Özellikler ve Araçları Kullanma modülü, yeni SQLcl özelliğinin ve SQL*Plus ve SQL’deki yeni özelliklerin kullanımını kapsamaktadır.

VT Mimarilerini Anlama modülündeki derslerin çoğu yeni çok kiracılı altyapıyı kapsamaktadır. Bir çok kiracılı konteyner veritabanını oluşturan düzenli ve uygulama konteynerleri kavramı, düzenli ve uygulama konteynerlerinin oluşturulması, yönetilmesi, güvenli hale getirilmesi, yedeklenmesi, geri kurtarılması ve yükseltilmesinin yanı sıra bir 11g veritabanının bir 12c çok kiracılı konteyner veritabanına taşınması gibi yeni yönetim görevlerini de içermektedir. Dersler ayrıca bir çok kiracılı konteyner veritabanındaki kaynakları yönetmenize yardımcı olması için Kaynak Yöneticisi’nin gelişmiş özelliklerini de kapsamaktadır. Isı haritası ve Otomatik Veri Optimizasyonu (ADO) desteği, Database Vault ve şifreleme gibi çok kiracılı bir konteyner veritabanında desteklenen diğer yenilikleri de keşfedeceksiniz. Bu modülün ikinci kısmında ise veritabanının parçalara ayrılması hakkında genel bilgi verilmektedir. Parçalara ayrılmış veritabanının zorlukları ve faydaları, parçalara ayrılmış veritabanı mimarisi ve parçalara ayrılmış bir veritabanının nasıl yapılandırıldığı açıklanmaktadır.

 

Veritabanı Sorunlarının Teşhisi modülündeki dersler, ADR alan yönetimindeki gelişmeleri kapsamakta olup veritabanı teşhisi açısından Trace File Analyzer (TFA) aracı ile nelerin tamamlanabileceğini açıklamaktadır.

Hedefler

 • Takılabilir veritabanlarını oluşturma ve yönetme
 • Ortak veritabanının zorluklarını ve avantajlarını açıklama
 • ADR otomatik dosya alanını işleme
 • Trace File Analyzer kolektörünü kullanarak veritabanı sorunlarını teşhis etme
 • Uzun tanımlayıcılar gibi yeni SQL*Plus geçmiş komutlarını ve SQL iyileştirmelerini kullanma
 • Yeni SQL komut satırı arayüzü gibi yeni SQLcl özelliklerini kullanma
 • Çok kiracılı bir konteyner veritabanı oluşturma ve yönetme

Topics

 • Introduction
 • Using SQL New Features and SQLcl
 • Understanding CDB Basics
 • Creating CDB and Regular PDBs
 • Creating Application PDBs and Installing Applications
 • Creating PDBs
 • Managing CDB and PDBs
 • Managing Storage
 • Managing Security
 • Backing up, Recoverying and Flashing Back
 • Managing Performance
 • Managing Resources Allocation
 • Moving and Migrating Data
 • Performing Miscellaneous Operations
 • Understanding Database Sharding
 • Diagnosing Database Problems

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön