Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Veritabanı 19c: ASM Yönetimi Grup Çalışması eğitimi, Oracle ASM mimarisini ve bileşenlerini öğretecektir. Oracle University uzmanları hem standart ASM hem de Esnek ASM uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde tanıtacaktır.

Hedefler

 • ASM Ortamlarını yönetme
 • Esnek ASM ile İstemci Veritabanı Yük Devretme işlemini gerçekleştirme
 • ASM Disk Gruplarını yönetme
 • ASM Disk Gruplarını yeniden adlandırma
 • ASM Disk Grubu Alanını yönetme
 • Muhtelif Yönetim Faaliyetlerini gerçekleştirme
 • Esnek Disk Gruplarını yönetme
 • ASM Dosyalarını, Dizinlerini ve Şablonlarını yönetme
 • ACFS’yi yönetme
 • ACFS Otomatik Yeniden Boyutlandırma işlemini gerçekleştirme
 • ACFS Disk Birleştirme işlemini gerçekleştirme
 • ACFS Sıkıştırma işlemini gerçekleştirme

Topics

 • Oracle ASM Overview 
 • Administering ASM Instance 
 • Flex ASM 
 • Administering ASM Disk Groups Part 1 & Part 2 
 • Flex ASM Disk Group
 • Administering ASM Files, Directories, and Templates
 • Administering Oracle ACFS
 • ACFS/ADVM Enhancements
 • Oracle ASM Advanced Topics
 • Point-In-Time Database Clones
 • Cleanup and Catchup Scripts

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön