Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Veritabanı: SQL ve PL/SQL Temel Özellikleri eğitimi, SQL ve PL/SQL’in temel özellikleriyle birlikte Oracle Veritabanı teknolojisini kullanan programlama dillerinin avantajlarını açıklamaktadır. Bu eğitimde ilişkisel veritabanlarının kavramlarını keşfedeceksiniz.

Hedefler

 • Oracle Veritabanında verileri güncellemek için veri manipülasyon tümcelerini (DML) çalıştırma.
 • Verimli bir şekilde yürütülen PL/SQL anonim bloğunu tasarlama.
 • PL/SQL özelliklerini ve söz dizimini açıklama.
 • Çalışma sırasındaki hataları ele alma.
 • Saklanan prosedürleri ve fonksiyonları açıklama.
 • PL/SQL programlama yapılarını kullanma ve kod akışını (döngüler, kontrol yapıları ve açık imleçler) şartlı kontrol etme.
 • Satırları işlemek için imleçleri kullanma.
 • Oracle Veritabanı 11g’nin belli başlı yapısal bileşenlerini belirleme.
 • SELECT tümcesiyle tablolardan satır ve sütun verilerini alma.
 • Sıralandırılmış ve kısıtlandırılmış verilerin raporlarını oluşturma.
 • Özelleştirilen verileri oluşturmak ve almak için SQL fonksiyonlarını kullanma.
 • ANSI SQL 99 JOIN söz dizimini kullanarak birden çok tablodan alınan verileri görüntüleme.
 • Birleştirilmiş verilerin raporlarını oluşturma.
 • Şema nesnelerini oluşturmak ve yönetmek için veri tanımlama dili (DDL) tümcelerini çalıştırma.

Topics

 • Introduction
 • Retrieve Data using the SQL SELECT Statement
 • Restricted and Sorted Data
 • Usage of Single-Row Functions to Customize Output
 • Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Aggregated Data Using the Group Functions
 • Display Data From Multiple Tables
 • Usage of Subqueries to Solve Queries
 • SET Operators
 • Data Manipulation
 • DDL Statements to Create and Manage Tables
 • Other Schema Objects
 • Introduction to PL/SQL
 • PL/SQL Identifiers
 • Write Executable Statements
 • Interaction with the Oracle Server
 • Control Structures
 • Usage of Composite Data Types
 • Explicit Cursors
 • Exception Handling
 • Stored Procedures and Functions

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön