Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Veritabanı 19c: Veri Ambarı Teknikleri eğitimi, veri çıkartma, dönüştürme ve yükleme aşamalarıyla ilgili çeşitli Veri Ambarı kavramları ve tekniklerini öğretmektedir. Veri yenilemeye ilişkin farklı değişmiş verileri yakalama yöntemlerini ve özet yönetiminin nasıl tanımlanacağı ile maddeleştirilmiş görünümlerin nasıl uygulamaya konulacağını öğreneceksiniz. Çeşitli veri ambarı uygulama özellikleri ile birlikte ambardaki meta verilerin rolünü de öğreneceksiniz.

Hedefler

 • ODI Master ve Çalışma Veri Havuzlarına bağlanma
 • Kaynak ve hedef veri ambarı sistemi için Topolojiyi tanımlama
 • ODI Projesi kurma
 • ODI Modellerini ve Tersine Mühendisliği oluşturma
 • Modeldeki veri kalitesini kontrol etme
 • ODI Eşleştirme: Basit Dönüştürmeler oluşturma
 • ODI Eşleştirme: Karmaşık Dönüştürmeler oluşturma
 • Tek Veri Kaynağından Veri Yükleme
 • Çoklu Veri Kaynağından Veri Yükleme

Topics

 • Course Overview
 • Data Extraction Techniques
 • Introduction to Data Transformation
 • Data Transformation Techniques
 • Data Loading Techniques
 • Database Sizing, Storage, and Security Considerations
 • Data Refresh Techniques
 • Summary Management
 • Metadata Management
 • Data Warehouse Implementation Considerations

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön