Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Büyük Veri Temel Özellikleri eğitiminde büyük verileri almak, işlemek, entegre ve analiz etmek için Oracle’ın Entegre Büyük Veri Çözümünü öğrenin. Bu eğitimde sizlere Oracle Büyük Veri Bulut Servisi tanıtılacaktır.

Öğrenecekleriniz:

 • Büyük Veriyi tanımlama.
 • Oracle’ın Entegre Büyük Veri Çözümünü ve bileşenlerini açıklama.
 • Hadoop Ekosistemini ve Apache Hadoop (CDH) dahil Cloudera Dağılımını tanımlama.
 • Hadoop kümesindeki düğümler çapında verileri saklamak, dağıtmak ve çoğaltmak için Hadoop Dağıtık Dosya Sistemi’ni (HDFS) kullanma.
 • HDFS Komut Satırı Arayüzü, Flume ve Oracle NoSQL Veritabanı’nı kullanarak büyük verileri elde etme.
 • Hadoop kümesinde saklanan verilerin dağıtık işlenmesi için MapReduce ve YARN’ı kullanma.
 • Hadoop, Solr ve Spark için MapReduce, YARN, Hive, Pig, Oracle XQuery’yi kullanarak büyük verileri işleme.
 • Scoop, Oracle Big Data Connectors, Copy to BDA, Oracle Big Data SQL, Oracle Data Integrator, and Oracle GoldenGate kullanarak büyük veri ve veri ambarı verilerini entegre etme.
 • Oracle Big Data SQL, Oracle Gelişmiş Analitik teknolojileri ve Oracle Big Data Discovery kullanarak büyük verileri analiz etme.
 • Oracle Big Data uygulamasını kullanma ve yönetme.
 • Verilerinini güvenli hale getirme.
 • Oracle Büyük Veri Bulut Servisi: Temel Özellikler ve Faydaları anlama.

Sağladığı Faydalar

 

Büyük verilerin alınması, işlenmesi, entegrasyonu ve analizine yönelik birçok farklı tekniği kullanmayı öğrenerek Büyük Veri teknoloji portföyünüzü genişletin. İlaveten birçok farklı veri entegrasyonu ve analizi imkanı sunan Oracle’ın Büyük Veri için geliştirilmiş sistemlerini de öğreneceksiniz. Analiz seçenekleri arasında Oracle Big Data SQL, Oracle Data Mining, Oracle R Enterprise ve Oracle Big Data Discovery de yer almaktadır.

Oracle’ın Entegre Büyük Veri Çözümü’nü öğrenirken uygulamalı ve örnek vakalara dayalı yaklaşımdan da faydalanın.

Hedefler

 • Oracle’ın Büyük Veri Yönetim Mimarisini ve Geliştirilen Sistemlerini inceleme
 • Büyük Veriyi tanımlama
 • Büyük Veri Örnek Vakalarını belirleme
 • Hadoop ekosistemini ve bileşenlerini tanımlama
 • MapReduce programlarını inceleme ve MapReduce işlerini dengeleme
 • Oracle NoSQL Veritabanını kullanma
 • Hadoop için Oracle XQuery’yi kullanma
 • Oracle Büyük Veri Bulut Servisi: Temel Özellikler ve Faydaları anlama
 • Oracle Büyük Veri uygulamasını kurma, kullanma ve yönetme
 • Veri güvenliği sağlama ve kaynak yönetimini etkinleştirme
 • MapReduce programlarını inceleme ve MapReduce işlerini dengeleme
 • Oracle BigDataLite Sanal Makinesini kullanma

Topics

 • Introduction
 • Big Data and the Oracle Information Management System
 • Using Oracle Big Data Lite Virtual Machine
 • Introduction to the Big Data Ecosystem
 • Introduction to the Hadoop Distributed File System (HDFS)
 • Acquire Data using CLI, Fuse-DFS, and Flume
 • Using and Administering Oracle NoSQL Database
 • Introduction to MapReduce
 • Using YARN to Manage Resources
 • Overview of Apache Hive and Apache Pig
 • Overview of Cloudera Impala, Solr, and Apache Spark
 • Using Oracle XQuery for Hadoop
 • Options for Integrating Your Big Data
 • Using Oracle Big Data SQL
 • Using Oracle Advanced Analytics
 • Introducing Oracle Big Data Discovery
 • Using the Oracle Big Data Appliance (BDA)
 • Managing the Oracle Big Data Appliance
 • Balancing MapReduce Jobs
 • Securing Your Data on the BDA
 • Introduction to Oracle Big Data Cloud Service (BDCS)

 

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön