Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Katılımcılar, eşleşmeleri veya süreç akışlarını yürüterek verileri yüklemeyi, meta veri değişikliklerini yönetmek, eşleştirme hatalarını ayıklamak, meta verileri yedeklemek ve daha iyi performans için ETL eşleştirmelerini ayarlamak için Oracle Warehouse Builder 11 g Sürüm 2’nin özelliklerini kullanmayı öğrenmektedirler. Warehouse Builder’ın OBI EE ile entegrasyonunun yanı sıra Warehouse Builder mimarisi ve yapılandırılması da tartışılmaktadır.

Katılımcılar ayrıca düz dosyalar veya ilişkisel şemalar gibi farklı türlerdeki kaynaklardan verileri almayı ve bir ETL görevini tasarlamak için farklı dönüşüm operatörlerini kullanmayı da öğrenmektedir. Hem ilişkisel boyutsal modelleri hem çok boyutlu modelleri tanımlamak, tek bir mantıksal modeli birden çok fiziksel hedefe kurmak ve yavaş değişen boyutları işlemek için Warehouse Builder kullanımı da eğitim kapsamındadır.

İlaveten kod şablonlarını kullanarak Oracle dışı kaynaklardan veri çıkartma, Warehouse Builder ETL’nin ve Oracle veritabanının Kurumsal ETL Seçeneğinin veri entegrasyonu özelliklerinin kullanılması da ele alınmaktadır.

Bu fonksiyonlar için Oracle Warehouse Builder Enterprise ETL/ODI EE seçeneği gereklidir.

Hedefler

 • Düz dosyalar veya ilişkisel şemalar gibi farklı kaynak türlerinden veri alma

 • ETL görevini tasarlamak için farklı dönüşüm operatörlerini kullanma

 • Eşleştirmeleri veya süreç akışlarını yürütmek için verileri yükleme

 • Meta veri değişikliklerini yönetmek, eşleştirme hatalarını ayıklamak, meta verileri yedeklemek, güvenliği yönetmek ve daha iyi performans için ETL eşleştirmelerini ayarlamak için OWB özelliklerini kullanma

 • Warehouse Builder’ı OBI EE Warehouse ile entegre etme

 • Warehouse Builder mimarisini ve yapılandırmasını açıklama

 

Topics

 • Installing and Setting Up the Warehouse Builder Environment

 • Getting Started with Warehouse Builder

 • Understanding the Warehouse Builder Architecture

 • Defining Source Metadata

 • Defining ETL Mappings for Staging Data

 • Using the Data Transformation Operators

 • Cleansing and Match-Merging Name and Address Data

 • Using Process Flows

 • Deploying and Reporting on ETL Jobs

 • Using the Mapping Debugger

 • Enhancing ETL Performance

 • Managing Backups, Development Changes, and Security

 • Integrating with Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBI EE)

 • Administrative Tasks in Warehouse Builder

 • Managing Metadata

 • Accessing Non-Oracle Sources

 • Designing Mappings with the Oracle Data Integration Enterprise Edition License

 • Right-Time Data Warehousing with OWB

 • Defining Relational Models

 • More Relational Dimensional Modeling

 • Modeling Multidimensional OLAP Dimensions and Cubes

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
87 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön