Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu PL/SQL ile Veritabanı Programı eğitimi, saklanan prosedürleri, fonksiyonları, paketleri ve veritabanı tetikleyicilerini nasıl geliştireceğinizi göstermektedir. Ayrıca Oracle tarafından sunulan paketlerin bazılarını kullanırken PL/SQL programı ünitelerini ve bağımlılıklarını yönetmeyi de öğreneceksiniz.

Hedefler

 • Herhangi bir kaynak kodunu çıkartmadan bir PL/SQL uygulamasındaki fonksiyonları özelleştirmek için şartlı derlemeyi kullanma
 • İlgili yapıları gruplandırmak için PL/SQL paketlerini tasarlama
 • Daha fazla esneklik için aşırı yüklenmiş paket alt programlarını oluşturma
 • Verimli bir şekilde yürütülen PL/SQL anonim bloklarını tasarlama
 • Ekran çıktısını, dosya çıktısını ve posta çıktısını oluşturmak için Oracle tarafından tedarik edilen PL/SQL paketlerini kullanma
 • Daha fazla kodlama esnekliği için dinamik SQL yazma
 • PL/SQL özelliklerini ve söz dizimini açıklama
 • Saklanan prosedürleri ve fonksiyonları oluşturma ve hatalarını ayıklama
 • PL/SQL programlama yapılarını kullanma ve kod akışını (döngüler, kontrol yapıları ve açık imleçler) şartlı kontrol etme
 • PL/SQL alt programları arasındaki bağımlılıkları yönetme
 • Çalışma sırasındaki hataları ele alma
 • İşle ilgili zorlukları çözmeye yönelik tetikleyicileri oluşturma

Topics

 • Introduction
 • Working with Oracle Cloud Exadata Express Cloud Service
 • Introduction to PL/SQL
 • Declare PL/SQL Variables
 • Write Anonymous PL/SQL Blocks
 • SQL Statements in a PL/SQL block
 • Control Structures
 • Composite Data Types
 • Explicit Cursors
 • Exception Handling
 • Stored Procedures
 • Stored Functions
 • Debugging Subprograms
 • Packages
 • Deploying Packages
 • Implement Oracle-Supplied Packages in Application Development
 • Dynamic SQL
 • Design Considerations for PL/SQL Code
 • Triggers
 • Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers
 • PL/SQL Compiler
 • Manage Dependencies

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
86 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön