Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu XML Temel Özellikler eğitimi, size XML’nin temel unsurlarını tanıtmaktadır. Bu 2 günlük uygulamalı eğitimde iyi oluşturulmuş ve geçerli bir XML’nin yazımı, DTD ve XML Şeması dokümanlarının oluşturulması ve XPath ile XQuery’nin kullanımı dahil olmak üzere merkezi XML teknolojilerini öğreneceksiniz.

Hedefler

 • XML’nin temel unsurlarını öğrenme ve iyi oluşturulmuş ve geçerli XML dokümanları oluşturma
 • XML ad alanlarını öğrenme
 • XML dokümanlarını doğrulamak için doküman tipi tanımlarını (DTD) oluşturma
 • XML dokümanlarını doğrulamak için XML şeması dokümanlarını (XSD’ler) oluşturma
 • XML dokümanlarındaki düğümleri bulmak ve seçmek için XPath dilini, XPath ifadelerini ve XPath fonksiyonlarını kullanmayı öğrenme
 • Oracle JDeveloper ve Oracle XML DB gibi çeşitli Oracle ürünlerinde sunulan XML desteğini keşfetme
 • XML ve XML ile ilgili diğer dokümanları görüntülemek, oluşturmak ve düzenlemek için JDeveloper kullanma
 • XPath ifadelerini test etmek ve XQuery dosyalarını oluşturup yürütmek için JDeveloper kullanma
 • Bir XML dokümanını bir başka XML dokümanına dönüştürmek için Genişletilebilir Stil Sayfası Dili (XSL) Dönüşümlerini (XSLT) kullanma
 • XML içeriğini sorgulamak, oluşturmak ve dönüştürmek için XPath ifadeleri üzerinde geliştirilen XQuery XML sorgu dilini kullanma
 • Oracle veritabanındaki XML özelliklerini öğrenme ve Oracle XML veritabanı bileşenlerinin mimarisini ve bu bileşenlerin faydalarını açıklama
 • XQuery için Oracle XML veritabanı desteğini açıklama

Topics

 • Introduction
 • Introducing the XML Documents
 • Validating XML with a Document Type Definitions (DTDs) 
 • Modularizing XML with Namespaces
 • Validating XML Documents
 • Navigating XML Documents by Using Xpath
 • Transforming XML by Using XSL Transformations
 • Working with XQuery
 • Introduction to Oracle XML DB

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön