Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanı Tasarım eğitimi, Veri Modelleme ve Veritabanı Geliştirme sürecini ve yaşam döngüsünün her bir aşamasında kullanılan modelleri kapsamaktadır.

Hedefler

 • Bir dizi gereksinimden varlıkları, öznitelikleri, ilişkileri ve sınırlamaları belirleyerek bir Varlık İlişki Şeması oluşturma
 • Varlık İlişki Şemasını üçüncü Normal formla normalleştirme
 • Varlık İlişki Şemasını çeşitli veri modelleme tekniklerini kullanacak şekilde geliştirme
 • Bilginin nasıl aktığını ve nasıl dönüştüğünü gösteren süreçleri, harici ajanları, bilgi depolarını ve bilgi akışlarını belirleyerek bir Veri Akışı Şeması oluşturma
 • Varlık İlişki Modelini bir ilk ilişkisel veritabanı tasarımı şeklinde düzenleme
 • İlişkisel Veritabanı Tasarımını optimize etme
 • Fiziksel Modeli tamamlama ve DDL oluşturma
 • Eğitim boyunca öğrenilen tüm kavramları doküman haline getirmek için Oracle SQL Developer Veri Modelleyiciyi kullanma

Topics

 • Understanding What to Model
 • Documenting the Business Background
 • Building a Process Model (Data Flow Diagram)
 • Using Oracle SQL Developer Data Modeler to Create Your Process Model (Data Flow Diagram)
 • Validating Your Process Model (Data Flow Diagram)
 • Identifying Entities and Attributes
 • Identify Relationships
 • Assign Unique Identifiers
 • Using Oracle SQL Developer Data Modeler to Create the Entity Relationship Diagram
 • Validating your Entity Relationship Diagram
 • Normalizing your Data Model
 • Validating Relationships
 • Adding and Using Data Types
 • Put It All Together
 • Map Your Entity Relationship Diagram to a Relational Database Design
 • Engineering Your Entity Relationship Diagram to a Relational Database Design in Oracle SQL Developer Data Modeler
 • Defining Your Physical Model
 • Generating Your Database
 • Altering an Existing Design
 • Working in a Collaborative Environment

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön