Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Oracle Veritabanı’nın (19c) en son sürümüyle ilgili Veri Gizliliği unsurunu kapsayan bir gün süreli ve yeni düzenlenmiş bir eğitimdir.

Hedefler

 • Uygulama bağlamlarını uygulamaya koyma ve kullanma
 • Uygulama bağlamı değerlerinin kaynaklarını belirleme
 • Oracle Veritabanı USERENV ad alanını kullanma
 • Küresel çapta erişilen uygulama bağlamlarını uygulamaya koyma
 • LDAP SYS_LDAP_USER_DEFAULT ad alanını kullanma
 • Oracle Application Express APEX$SESSION ad alanını kullanma
 • Birleşik Denetim’i bağlam bilgileriyle genişletme
 • Bağlam bilgilerini Güvenli Uygulama Rolleri ile kullanma
 • Kullanım yönergelerini takip etme
 • VPD politikalarını yapılandırma ve kullanma
 • OLS politikalarını yapılandırma ve kullanma
 • Veri Redaksiyonu ile Veri Maskeleme arasındaki farkı açıklama
 • Enterprise Manager Veri Maskeleme Paketi’ni kullanma
 • Uygulama Veri Modeli (ADM) yapılandırma
 • Maskeleme öncesindeki ilgili keşif için hassas verileri tanımlama
 • Veri maskeleme formatlarını tanımlama ve kullanma
 • EMCLI kullanarak maskeleme işlemlerini otomatik hale getirme
 • Hassas verilerin keşfini kullanarak Şeffaf Hassas Veri Koruması’nı (TSDP) yapılandırma ve kullanma
 • Hassas veri keşfini kullanarak Denetim Kasası ve Veritabanı Güvenlik Duvarı (AVDF) veri gizliliği raporlarını açıklama
 • Veri Redaksiyonu ile Veri Maskeleme arasındaki farkı açıklama
 • Oracle Veri Redaksiyonu’nu açıklama
 • Redaksiyon politikalarını yönetme
 • Veri sözlüğündeki redaksiyon politikası bilgilerini görüntüleme
 • RAS politikalarını yapılandırma ve kullanma

Topics

 • Module Overview
 • Application Contexts
 • Virtual Private Database
 • Oracle Label Security
 • Data Masking
 • Data Redaction
 • Real Application Security

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön