Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Veritabanı 19c: Veri Madenciliği Teknikleri (SLS) eğitimi, veri madenciliği ile ilişkili temel kavramları ve birincil terminolojileri kapsamaktadır. Eğitimde veri madenciliği süreciyle ilişkili adımlar, veri madenciliği yapmak amacıyla Oracle Data Miner’ın kullanımı, veri madenciliğinin kestirimsel sonuçlarının kullanımına yönelik seçenekler açıklanmaktadır.

Hedefler

 • Veritabanınızda Data Miner için bir Kullanıcı Hesabı oluşturma
 • Data Miner Kullanıcı Bağlantısı oluşturma
 • Data Miner Veri Havuzunu kurma
 • Data Miner Projesi ve İş Akışını oluşturma
 • Sınıflandırma Modellerini oluşturma
 • Regresyon Modellerini oluşturma
 • Kümelendirme Modellerini oluşturma
 • Model Sonuçlarını görüntüleme ve Modeli uygulama
 • İlişkilendirme Kuralları Modeli oluşturma
 • Kaynak Verilerini değiştirme ve Modeli yeniden inşa etme
 • Model Kuralı Filtrelerini uygulama
 • Anomali Algılama Modeli oluşturma

Topics

 • Data Mining Concepts and Terminology
 • The Data Mining Process
 • Introducing Oracle Data Miner
 • Using Classification Models
 • Using Regression Models
 • Using Clustering Models
 • Performing Anomaly Detection
 • Deploying Data Mining Results

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön