Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Yeni SQL Özelliklerini ve Araçlarını Kullanma, Veritabanı Mimarilerini Anlama ve Veritabanı Sorunlarını Teşhis Etme şeklinde üç modülden oluşan Oracle Veritabanı 12c R2: Yöneticiler için Yeni Özellikler Bölüm 1 eğitimindeki dersler boyunca öğrenciler, ağırlıkla tesis bünyesindeki çok kiracılı veritabanlarında olmak üzere veritabanı yönetiminin farklı alanlarındaki Oracle Veritabanı 12c Sürüm 2’nin yeni ve gelişmiş özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedefler

 • Çok kiracılı mimarinin Application PDB Fleet ve PDB Snapshot gibi yeni özelliklerini kullanma.
 • Güvenlikle ilgili Veritabanı Yeniden Oynatma dosyalarındaki hassas verilerin şifrelenmesi ve Keystores gibi yeni özellikleri anlama.
 • Eklenti öncesi yedeklemelerin yeniden kullanılması ve aktif PDB’lerin RMAN’ın var olan CDB’sine kopyalanması gibi yeni özelliklerinden faydalanma.
 • Özel geçici tablolar ve Genel Veritabanı’nın bölümlere ayırma ve alt bölümlere ayırma stratejisinin çevrimiçi ortamda değiştirilmesi gibi yeni özellikleri kullanma.
 • Performansla ilgili Otomatik Bellek İçi Yönetim gibi yeni özellikleri yapılandırma ve kullanma.
  Veri Ambarının hat içi harici tabloları ve polimorfik tablo fonksiyonları gibi yeni özelliklerini değiştirme.
 • Kullanıcı tanımlı parçalara ayırma yöntemi ve Sharding bünyesinde parçalar olarak PDB desteği gibi geliştirmeleri anlama.

Topics

 • Introduction
 • Using Multitenant Enhancements
 • Managing Security
 • Using RMAN Enhancements
 • Using General Database Enhancements
 • Improving Performance
 • Handling Enhancements in Big Data and Data Warehousing
 • Sharding Enhancements

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön