Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Oracle Bulut üzerinde veritabanının azami düzeyde kullanılabilmesini sağlayan bir algoritmayı nasıl tasarlayıp uygulamaya koyabileceğinizi öğretmektedir. Oracle Bulut Altyapısı’nda (OCI) bir veritabanı HA ve DR çözümünün tasarlanmasını ve uygulamaya konulmasını da kapsayan teknikleri öğreneceksiniz.

Hedefler

 • Oracle Bulut Altyapısı’nda Yüksek Kullanılabilirlik ile ilişkili Yapı Taşlarını açıklama
 • Oracle Azami Kullanılabilirlik Mimarisi için Oracle Bulut Altyapısı’nı tanıma
 • Oracle Bulut Altyapısını Gözden Geçirme: Veritabanı Hizmeti
 • OCI üzerinde 2 Düğümlü RAC Sanal Makine VT Sistemini kurmayı öğrenme
 • Yüksek Kullanılabilirlik Özelliklerini Keşfetme
 • 2 Düğümlü bir RAC üzerinde Şeffaf Uygulama Yük Devretme özelliğini sergileme
 • OCI’daki Veritabanı Felaket Anında Geri Kurtarma Çözümünü gözden geçirme
 • OCI üzerinde 2 Düğümlü RAC Sanal Makine VT Sistemi için Felaket Anında Geri Kurtarmayı Etkinleştirmeyi ve Doğrulamayı öğrenme
 • Data Guard İşlemlerini Gerçekleştirme - Geçiş, Yük Devretme ve Yeniden Başlatma

Topics

 • Building Blocks for High Availability in Oracle Cloud Infrastructure
  • High Availability Building Blocks
  • Architecting High Availability Solutions
  • Floating IP Addresses
  • HA with Public & Private Load Balancer
  • Fast Connect Redundancy
  • Using Both IPSec VPN and FastConnect
  • 2-Node RAC DB System to Support High Availability of a Two-Tier Web Application
  • Using Data Guard for a High Availability Database Design
  • Oracle Cloud Infrastructure for MAA
  • Bronze, Silver, Gold & Platinum Reference Architecture
  • RTO and RPO Service-Level Requirements
 • Oracle Cloud Infrastructure: Database Service Overview
  • Database Service: Use Cases
  • Virtual Machine DB Systems
  • VM DB Systems Storage Architecture
  • Bare Metal DB Systems
  • Shapes for Bare Metal Database Systems
  • BM DB Systems Storage Architecture
  • Exadata DB Systems
  • Exadata DB X7 Systems
  • Exadata DB Systems Storage Architecture
  • Scaling Exadata DB Systems
  • OCI DB Systems - VM, BM, Exadata
  • Database Editions and Versions
  • Database Editions and Options
  • High Availability and Scalability
  • Data Guard
 • Available DB Systems for Implementing Database High Availability in OCI
  • Compute: Bare Metal and Virtual Machines
  • Bare Metal
  • Database Editions and Versions
  • Database Editions and Options
  • Shapes for Bare Metal Database Systems
  • Bare Metal Database Storage Options
  • Shapes for Virtual Machine Database Systems
  • Storage Options for Virtual Machine DB Systems
  • VM DB Systems Storage Architecture
  • BM DB Systems Storage Architecture
 • Deploying a 2 Node RAC Virtual Machine DB System on OCI
  • Creating a Virtual Cloud Network (VCN) for a DB System
  • Using the Console to Launch a 2 Node RAC Virtual Machine DB System
  • Using Console to Check the Status of a DB System
  • Setting Up DNS for a DB System
  • Special Considerations for Creating DB Systems
 • Working with 2 Node RAC Virtual Machine DB System on OCI
  • Connecting to a Database on a Multi-Node DB System
  • Create TNS Entry for PDBs
  • Connecting to a 2 Node RAC DB System with SSH
  • Connecting to a Database with Oracle SQL Developer
  • Troubleshooting Connection Issues
 • Introduction to Database Disaster Recovery on OCI
  • Why You Need Disaster Recovery Plan?
  • Challenges with Disaster Recovery Deployment
  • Disaster Recovery to Oracle Cloud Infrastructure: Strategies
  • Hybrid: Disaster Recovery to Cloud
  • Benefits of Using Oracle Active Data Guard
  • Benefits of Using Golden Gate
  • Disaster Recovery to Cloud: Networking Considerations
 • Database Disaster Recovery Solutions on OCI
  • Database Strategies for Disaster Recovery
  • Benefits of Data Guard on OCI
  • Data Guard Configuration Modes
  • Architecture for Data Guard on OCI
  • Benefits of Using Golden Gate on OCI
  • Best Practices for Golden Gate Configuration
  • Architecture for Golden Gate on OCI
  • Using Both Active Data Guard and Golden Gate on OCI
 • Enabling a Validating DR for a 2 Node RAC Virtual Machine DB System on OCI
  • Using Oracle Data Guard on OCI
  • Security List for Primary & Standby DB System Subnet
  • Working with Data Guard on OCI
  • Enable Data Guard on a Bare Metal DB System
  • Enable Data Guard on a Virtual Machine DB System

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön