Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Database Appliance, kurulum, bakım ve desteği basitleştiren bütünleşik yedekli ve hemen değiştirilebilir bileşenlere sahip, yüksek oranda kullanılabilir nitelikte, hepsi bir arada bir küme, veritabanı ve depolama sunucusudur. Bu eğitim, öğrencilere Oracle Database Appliance for Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC), Oracle RAC One Node ve çıplak metal veya sanallaştırılmış platformlar kullanan Oracle Veritabanı tek ortamlarını kurmak için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmaktadır.

Hedefler

 • Oracle Database Appliance’ın tasarlanan sisteminin ne olduğunu açıklama
 • Oracle Veritabanı Kurulumu için hazırlanma
 • Yeni bir tasarlanan Oracle Database Appliance sisteminin raf ve kablolarını düzenleme
 • Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) yapılandırma
 • Sisteme ilk kez güç verme ve ağ seçeneklerini tanımlama
 • Tek düğümlü ve çok düğümlü makineler için bir çıplak metal platformu kurma
 • Yedekleme ve geri kurtarma seçeneklerini anlama ve yedekleme ve geri kurtarmayı yapılandırma
 • Oracle Appliance Manager yazılım sürümünü doğrulama
 • Uygulamayı güncellemek için en yeni Oracle Database Appliance yama paketini indirme ve kurma ve veritabanlarını güncellemek için RDBMS Yazılım Klonu dosyalarını güncelleme
 • İşletim sistemi imajını yeniden alma
 • Çok düğümlü makineler için sanallaştırılmış platformu kurma

Topics

 • Introduction to Oracle Database Appliance
 • Introduction to Deployments
 • Preparing for Deployments
 • Bare Metal Deployments
 • Patching Bare Metal Deployments
 • Managing Databases
 • Oracle Database Appliance Backup and Recovery
 • Administering Bare Metal Deployments
 • Introduction to Virtualized Platform Deployments
 • Preparing for OVM Virtualized Platform Deployments
 • Virtualized Platform Deployments
 • Patching in a Virtualized Platform
 • Managing Databases
 • Administering Virtualized Platform Deployments

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön