Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanı Tasarım eğitimi, Veri Modelleme ve Veritabanı Geliştirme sürecini ve yaşam döngüsünün her bir aşamasında kullanılan modelleri kapsamaktadır. Etkileşimli eğitimler ve uygulama alıştırmaları ile uzman Oracle University eğitmenlerinden öğrenin.

Hedefler

 • Bir dizi gereksinimden varlıkları, öznitelikleri, ilişkileri ve sınırlamaları belirleyerek bir Varlık İlişki Şeması oluşturma

 • Varlık İlişki Şemasını üçüncü Normal formla normalleştirme

 • Varlık İlişki Şemasını çeşitli veri modelleme tekniklerini kullanacak şekilde geliştirme

 • Bilginin nasıl aktığını ve nasıl dönüştüğünü gösteren süreçleri, harici ajanları, bilgi depolarını ve bilgi akışlarını belirleyerek bir Veri Akışı Şeması oluşturma

 • Varlık İlişki Modelini bir ilk ilişkisel veritabanı tasarımı şeklinde düzenleme

 • İlişkisel Veritabanı Tasarımını optimize etme

 • Fiziksel Modeli tamamlama ve DDL oluşturma

 • Eğitim boyunca öğrenilen tüm kavramları doküman haline getirmek için Oracle SQL Developer Veri Modelleyiciyi kullanma

Topics

 • Understanding What to Model

 • Documenting the Business Background

 • Building a Process Model (Data Flow Diagram)

 • Using Oracle SQL Developer Data Modeler to Create Your Process Model (Data Flow Diagram)

 • Validating Your Process Model (Data Flow Diagram)

 • Identifying Entities and Attributes

 • Identify Relationships

 • Assign Unique Identifiers

 • Using Oracle SQL Developer Data Modeler to Create the Entity Relationship Diagram

 • Validating your Entity Relationship Diagram

 • Normalizing your Data Model

 • Validating Relationships

 • Adding and Using Data Types

 • Put It All Together

 • Map Your Entity Relationship Diagram to a Relational Database Design

 • Engineering Your Entity Relationship Diagram to a Relational Database Design in Oracle SQL Developer Data Modeler

 • Defining Your Physical Model

 • Generating Your Database

 • Altering an Existing Design

 • Working in a Collaborative Environment

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön