Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, uzamsal veri için Oracle Veritabanı’nda var olan özgün veri türleri, fonksiyonlar ve işleçlere ilişkin kavramları ve bunların kullanımını kapsamaktadır. Harita görselleştirme bileşenini kullanarak öğrenciler haritaları nasıl oluşturacaklarını ve Oracle Spatial and Graph tarafından yönetilen coğrafi mekan verilerini nasıl görüntüleyeceklerini öğrenmektedirler. Öğrencilere ayrıca jeokodlama ve yönlendirme kavramlarının temel unsurları da tanıtılmaktadır. Eğitim daha çok öğrencilere uzamsal verilerin temel analizini tanıtmaya odaklanmaktadır. Eğitim Grafik analizini kapsamamaktadır.

Hedefler

 • Oracle Spatial and Graph Geocoder ile adresleri coğrafi kodlama ve ters coğrafi kodlama
 • Geometrilerle ilişkilendirmek üzere çeşitli koordinat sistemi türlerini açıklama
 • Uzamsal verilerle grafik verilerini toplu veya arttırımlı bir şekilde yükleme
 • Uzamsal ve grafik analizlerini gerçekleştirmek için SQL’de uzamsal ve grafik sorgulamaları yürütme
 • Daha iyi performans için uzamsal ve grafik dizinlerini zenginleştirme ve ayarlama
 • Genel geometrik ve uzamsal kavramları ve terminolojileri belirleme
 • Oracle Spatial and Graph veri ve sorgu modellerini açıklama
 • SDO_GEOMETRY özgün veri türünü kullanarak uzamsal katmanlar oluşturma
 • 2 boyutlu geometriler oluşturmak ve bunlara erişmek için uzamsal ve grafik işleçlerini ve fonksiyonlarını kullanma
 • Oracle Spatial and Graph Router’ı ve mimarisini açıklama
 • Haritaları oluşturmak için Oracle Spatial and Graph Harita Görselleştirme bileşenini kullanma

Topics

 • Introduction
 • Overview of Oracle Spatial and Graph Concepts
 • Creating Spatial Layers
 • Defining Collection of Geometry
 • Associating Spatial Layers with Coordinate Systems
 • Loading spatial and graph data
 • Validating and debugging geometries
 • Using Oracle Spatial and Graph Map Visualization Component
 • Indexing spatial data
 • Querying spatial data
 • Using SDO_WITHIN_DISTANCE, SDO_NN, and SDO_JOIN operators
 • Analyzing geometries by using spatial operators and functions
 • Using Spatial Analysis, MBR, Utility, and Aggregate Functions
 • Defining Maps by Using the Map Builder Tool
 • Leveraging Oracle Maps: The Map Cache and JavaScript API
 • Implementing a linear referencing system
 • Managing Spatial Indexes
 • Geocoding Address Data
 • Using the Spatial Routing Engine

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön