Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Verilerin Güvenli Hale Getirilmesi, Verilerin Kullanıma Sunulması, Verilerin Bölümlere Ayrılması, Bilgi Yönetimi Yaşam Döngüsü ve Veritabanı İşlemlerinin İzlenmesi ve Performans Yönetimi modülleri gibi beş modülden oluşan Oracle Veritabanı 12c R2: Yöneticiler için Yeni Özellikler Bölüm 2 eğitimindeki dersler boyunca öğrenciler, Oracle Veritabanı 12c Sürüm 2’nin yeni ve gelişmiş özelliklerini öğrenmektedirler.

Verilerin Güvenli Hale Getirilmesi modülü dersleri, rol tabanlı şartlı denetim gibi denetim alanındaki, RAC için yeni sistem yöneetim ayrıcalığı gibi ayrıcalık yönetimindeki, Ayrıcalık Analizi ve Veri Redaksiyonundaki, FGA ve TDE için yeni politika türleri ile Şeffaf Hassas Verilerin Korunmasındaki ve son olarak da Şeffaf Veri Şifrelemedeki (TDE) yenilikleri kapsamaktadır. Verilerin Kullanıma Sunulması modülü dersleri, tablonun geri kazanılması, platformlar arası veri taşıma gibi RMAN’daki yeni özellikleri, çevrimiçi işlemlerle ilgili yenilikleri ve son olarak da Oracle Data Pump, SQL*Loader ve harici tablolar ile ilgili süregelen yenilikleri kapsamaktadır. Verilerin Bölümlere Ayrılması modülü dersleri, bölümlere ayırma yöntemlerindeki yenilikleri ve yeni modülleri kapsamaktadır. Bilgi Yönetimi Yaşam Döngüsü modülü dersleri, Isı Haritasını ve ısı haritası istatistiklerinin takibi ve ADO politikaları ile Otomatik Veri Optimizasyonunu tanıtmaktadır. Bu dersler ayrıca geçici geçmiş ve geçici geçerlilik gibi Geçici fonksiyonları da kapsamaktadır. Veritabanı İçi Arşivleme, Satır arşivleme şeklinde yeni bir özellik de sunmaktadır. Veritabanı İşlemlerinin İzlenmesi ve Performans Yönetimi modülü dersleri, SQL Performance Analyzer, Veritabanı Yeniden Oynatma ve SQL Plan Yönetimi ile veritabanlarının performansının iyileştirilmesine ve Optimizer Statistics Advisor ve JOIN işleme ile sorguların yürütülmesinin iyileştirilmesine yönelik yeni özellikleri açıklamaktadır. Ayrıca Bellek İçi Veritabanı seçeneğini de bu eğitimle öğreneceksiniz.

Hedefler

 • Birleşik Denetim özelliğini kullanarak güvenliği yönetme
 • Ayrıcalıkları ve profilleri kullanarak güvenliği yönetme
 • Ayrıcalık Analizi özelliğini kullanarak güvenliği yönetme
 • Veri Redaksiyonu özelliğini kullanarak güvenliği yönetme
 • Şeffaf Veri Şifreleme özelliğini kullanarak güvenliği yönetme
 • Şeffaf Hassas Veri Şifreleme özelliğini kullanarak güvenliği yönetme
 • Yeni RMAN geliştirmelerini açıklama
 • Oracle Data Pump, SQL*Loader ve harici tabloların yeni özelliklerini kullanarak veri kullanılabilirliğini yönetme
 • Çevrimiçi işlemler gerçekleştirerek veri kullanılabilirliğini yönetme
 • Verilerin bölmelere ayrılmasını yönetme
 • ADO kullanarak Bilgi Yaşam Döngüsünü yönetme
 • Veritabanı İçi Arşivleme ve Geçici özellikleri kullanarak Bilgi Yaşam Döngüsünü yönetme
 • Veritabanı işlemlerini açıklama
 • Bellek İçi Sütun Depolama özelliğini yapılandırma ve kullanma
 • Bellek İçi Ön Belleğe Kaydetme özelliğini kullanma
 • Gerçek Uygulama Testi geliştirmelerini kullanma

Topics

 • Introduction
 • Auditing Using Unified Audit
 • Controlling Data Access Using Privileges and Profiles
 • Controlling Data Access Using Privilege Analysis
 • Redacting Data
 • Encrypting Data
 • Controlling Data Access Using Transparent Sensitive Data Protection
 • Making Data Available by Using RMAN Features
 • Making Data Available by Using Oracle Data Pump, SQL*Loader and External Tables
 • Making Data Available by Performing Online Operations
 • Partitioning Data
 • Managing Information Lifecycle Using ADO
 • Managing Information Lifecycle Using In-Database Archiving and Temporal
 • Monitoring DB Operations and Performance
 • Configuring In-Memory Column Store
 • Using In-Memory Column Store
 • Improving Performance Using In-Memory Caching
 • Improving SQL Performance
 • Using Real Application Testing Enhancements
 • Improving Performance Using Other Features

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön