Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu SLS eğitimi, Veri Analizi ve Makine Öğrenimi ile ilgili eğitimlere başlamadan önce bilmeniz gerekecek olan Python programlamanın temel özelliklerini öğretmektedir. Bu eğitimin ardından Python ile Makine Öğrenimini Uygulamaya Koyma eğitimine devam etmenizi öneririz.

Hedefler

 • Python veri türleri ve kontrol yapıları
 • Listeler, çoklu öğeli yapılar, kümeler ve sözlükler gibi koleksiyonlar ve veri yapıları
 • Python’daki düzenli ifadeler
 • NumPy, Pandas ve Matplotlib

Topics

 • Role of Python in Data Analytics and Machine Learning
 • Python and Its Interpreter
 • Python Datatypes
 • Control Structures in Python
 • Functions in Python
 • Lists in Python
 • Tuples in Python
 • Sets in Python
 • Dictionaries in Python
 • Regular Expressions in Python
 • Functions of the re Module
 • Working with NumPy
 • Working with Pandas
 • Accessing Data Sources in Python
 • Data Visualization in Python

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
87 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön