Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Veritabanı: SQL Grup Çalışması I Sürüm 3 kursu, öğrencilere Oracle Veritabanı 12c’nin veritabanı teknolojisini tanıtmaktadır. Öğrencilere ayrıca Oracle Veritabanı Exadata Express Bulut Hizmeti de tanıtılmaktadır. Bu sınıfta öğrenciler ilişkisel veritabanları kavramlarını ve güçlü SQL programlama dilini öğrenmektedirler.

Hedefler

 • Oracle Veritabanı’nın belli başlı bileşenlerini belirleme
 • SELECT tümcesiyle tablolardan satır ve sütun verilerini alma
 • Sıralandırılmış ve kısıtlandırılmış verilerin raporlarını oluşturma
 • Özelleştirilen verileri oluşturmak ve almak için SQL fonksiyonlarını kullanma
 • Birden çok tablodan veri almak için karmaşık sorguları çalıştırma
 • Oracle Veritabanında verileri güncellemek için veri manipülasyon dili (DML) tümcelerini çalıştırma

Topics

 • Introduction
 • Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement
 • Restricting and Sorting Data
 • Using Single-Row Functions to Customize Output
 • Using Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
 • Displaying Data from Multiple Tables Using Joins
 • Using Subqueries to Solve Queries
 • Using Set Operators
 • Managing Tables Using DML Statements in Oracle
 • Introduction to Data Definition Language in Oracle

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön