Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Identity Governance 12c: Kimlik Karşılığı Geliştirme eğitimi, Oracle Identity Manager 12c 12.2.1.3.0’daki gelişmiş yönetim, geliştirme ve özelleştirme görevlerini nasıl gerçekleştireceğinizi öğretmektedir.

Hedefler

 • Hiyerarşik hak kazanma ve geçici erişim gibi gelişmiş hak yönetim tekniklerini uygulamaya koyma.
 • Yeni yetkilendirme modelini kullanarak kendi kendine profil yönetimini özelleştirme.
 • ADF ile Oracle Identity Governance kullanıcı arayüzünü özelleştirme.
 • Olay dinleyiciler, kapalı döngü onarımı, çok aşamalı yürütme ve sertifikasyon gözetimi ile sertifikasyonları yapılandırma.
 • Görev Dağılımı (SoD) ihlallerini algılamak, düzeltmek ve önlemek için Kimlik Denetimi’ni (IDA) yapılandırma.
 • Rol yaşam döngüsü yönetiminden, rol geçmişinden ve rol analitiklerinden faydalanmak için Kimlik Denetçisi’ni yapılandırma.
 • Oracle Identity Governance 12c mimarisi ve geliştirme araçları.
 • Oracle Identity Governance istemci API’leri: Java ve SCIM (REST/JSON tabanlı).
 • ICF’yi kullanarak Özel bir Güvenli Kaynak Konektörü geliştirme.
 • Oracle Identity Governance konektörlerini kurma, yapılandırma ve uzatma.

Topics

 • Oracle Identity Governance 12c Architecture and Development Tools
 • Oracle Identity Manager APIs
 • Developing Connectors to Integrate Systems
 • Testing and Installing ICF Connectors
 • Implementing Reconciliation
 • Customizing Reconciliation with Plug-ins, Event Handlers, and Scheduled Tasks
 • Installing and Extending an Oracle Identity Manager Connector
 • Advanced Entitlement Administration
 • Customizing Approval Processes in SOA Suite
 • Customizing the Self Profile Management
 • Advanced Oracle Identity Manager User Interface Customizations
 • Customizing the Application Instance Form for Access Requests
 • Exploring Identity Auditor and Role Lifecycle Management
 • Implementing Advanced Certification
 • Implementing Advanced Identity Audit
 • Customizing Oracle Identity Manager Reports

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön