Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Identity Governance 12c: Temel Özellikler Sürüm 1 eğitimi, Oracle Identity Manager 12c (12.2.1.3.0) ile kimlik yönetimi çözümlerini nasıl uygulamaya koyacağınızı öğretmektedir. Kimlik yönetiminin ve kimlik yönetişiminin önemini, faydalarını, değerlerini, terminolojisini ve fonksiyonel unsurlarını öğrenin. Bu eğitimde Oracle Identity Governance Paketi’nin ürünlerinden biri olan Oracle Identity Governance ile ilişkili temel kavramları öğrenmektesiniz. Bu kavramlar arasında kimlik yönetimi ve kimlik yönetişimini anlama, Oracle Identity Governance’ı başlatma, Oracle Identity Governance’da organizasyonları, rolleri ve kullanıcıları oluşturma ve yönetme, uygulamaları kullanıma alma, manüel ve otomatik sunum iş akışları, istek seviyesindeki ve operasyonel seviyedeki onay iş akışları, bağlantısı kopan kaynaklar için uygulama ortamları, yetkilendirme politikaları, raporlar, sertifikasyonları gerçekleştirme, Oracle Identity Governance yapılandırmalarını aktarma ve Oracle Identity Governance Paketi’ni entegre etme yer almaktadır.

Hedefler

 • Kimlik yönetiminin önemi, faydaları, terminolojisi, değerleri ve fonksiyonel unsurları
 • Identity Governance altyapısı ve Oracle Kimlik Yönetimi ürünleri serisi
 • Oracle Identity Governance’ın çeşitli Oracle Kimlik Yönetimi ürünleriyle ilişkisi
 • Oracle Identity Governance mimarisinin kademeleri
 • Oracle Identity Governance nasıl başlatılır
 • Oracle Identity Governance’a kullanıcıları, rol kategorilerini ve rolleri yüklemek için Toplu Yükleme yardımcı özelliği nasıl kullanılır
 • Aramalar nasıl özelleştirilir ve kaydedilir
 • İstek seviyesindeki ve operasyon seviyesindeki onay iş akışları ile kullanıcılar kaynaklara nasıl ayrılır

Topics

 • Introducing Oracle Identity Governance 12c
 • Understanding Identity Management and Identity Governance
 • Launching Oracle Identity Governance
 • Understanding Organizations, Roles, and Users
 • Provisioning and Reconciling User Information
 • Understanding Application Onboarding
 • Using the Access Request Catalog
 • Understanding Policy-Based Provisioning
 • Understanding the Advanced Request Functionality
 • Understanding Application Instances for Disconnected Resources
 • Understanding Reconciliation
 • Understanding Oracle Identity Governance Security
 • Managing Reports
 • Understanding Identity Certifications
 • Understanding Identity Audit (IDA)
 • Transferring Oracle Identity Governance Configurations
 • Customizing the Oracle Identity Governance UI
 • Integrating Oracle Identity Governance

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
87 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön