Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Veritabanı: SQL Grup Çalışması II, veritabanı nesnelerini, veri sözlüğü görünümlerini ve çok sütunlu sorguları yönetmenize yardımcı olmaktadır. Zaman dilimini ve düzenli ifadeleri destekleyen fonksiyonları kullanarak daha etkin sorgular yazmayı da öğrenin.

 Hedefler

 • Farklı erişim ayrıcalığı seviyeleri olan yeni kullanıcılar ekleme
 • Şema nesnelerini yönetme
 • Şema nesnelerini oluşturmak ve yönetmek için veri tanımlama dili (DDL) tümcelerini çalıştırma
 • Nesneleri ve veri sözlüğü görünümlerini yönetme
 • Belirli nesnelere veritabanı erişimini kontrol etme
 • Alt sorguları kullanarak Oracle veritabanında büyük veri kümelerini değiştirme
 • Farklı zaman dilimlerindeki verileri yönetme
 • Çok sütunlu alt sorguları yazma
 • Basamaklı ve ilintili alt sorgular kullanma

Topics

 • Introduction
 • Introduction to Data Dictionary Views
 • Creating Sequences, Synonyms, and Indexes
 • Creating Views
 • Managing Schema Objects
 • Retrieving Data by Using Subqueries
 • Manipulating Data by Using Subqueries
 • Controlling User Access
 • Manipulating Data Using Advanced Queries
 • Managing Data in Different Time Zones

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön