Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde öğrenciler, ilgili Oracle Veritabanı mimarisi bileşenlerine göre yedekleme ve geri kurtarma işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmektedirler. Eğitimde çeşitli yedekleme, arıza, geri yükleme ve geri kurtarma senaryoları verilmekte ve böylece öğrenciler de kendi geri kurtarma gereksinimlerini değerlendirmeyi ve yedekleme ve geri kurtarma prosedürleri için uygun olan stratejiyi geliştirmeyi öğrenmektedirler. Bu eğitimde katılımcılara çeşitli arıza durumlarını teşhis etmeleri ve geri kurtarmalarına yönelik fırsatların verildiği senaryolardan oluşan etkileşimli bir grup çalışması da yer almaktadır.

Öğrenciler, bir veritabanı yöneticisinin en önemli görevlerinden biri olan yedekleme ve geri kurtarmayı çok daha ayrıntılı olarak öğrenmektedirler. Yedekleme ve geri kurtarmayı destekleyen kavramlar ve mimari ile birlikte uygulamaya koyma adımları da çeşitli şekillerde durumlarda olmak üzere ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

Öğrenciler, veri çoğaltma dahil olmak üzere çeşitli yedekleme, arıza, geri yükleme ve geri kurtarma senaryoları için Geri Kurtarma Yöneticisi (RMAN) komut satırı arayüzü hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar.

Hedefler

 • Yedekleme ve geri kurtarma işlemleriyle ilgili Oracle Veritabanı mimarisi bileşenlerini açıklama.
 • Etkin yedekleme ve geri kurtarma prosedürlerini planlama.
 • Veritabanı arızalarını çözmek için kullanılabilecek Oracle Veritabanı yedekleme yöntemlerini ve geri kurtarma işlemlerini açıklama.
 • Veritabanını geri kurtarılabilirlik için yapılandırma.
 • Yedeklemeler oluşturmak ve geri kurtarma işlemlerini gerçekleştirmek için Geri Kurtarma Yöneticisini (RMAN) kullanma.
 • Arızaları teşhis etmek ve onarmak için Veri Geri Kurtarma Danışmanı’nı kullanma
 • İnsan hatalarını geri kurtarmak için Geriye Dönüş Teknolojilerini kullanma.
 • Şifrelenmiş bir veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemini gerçekleştirme.
 • Belirli bir tablo alanını geri kurtarma işlemini gerçekleştirme.

Topics

 • Backup and Recovery: Overview
 • Backup and Recovery Configuration
 • Using Recovery Manager (RMAN)
 • Backup Strategies
 • Creating Database Backups
 • Using Optional Backup Features
 • Tuning RMAN Backup Performance
 • Recovery Catalog: Overview
 • Creating a Recovery Catalog
 • Managing Target Database Records
 • Using Stored Scripts
 • Creating and Using Virtual Private Catalogs
 • Restore and Recovery Concepts
 • Diagnosing Failure
 • Performing Complete Recovery
 • Performing Point-in-Time Recovery
 • Performing Block Media Recovery
 • Performing Additional Recovery Operations
 • Oracle Flashback Technology: Overview
 • Using Logical Flashback Features
 • Using Flashback Database
 • Using PDB Snapshot
 • Database Duplication Overview
 • Creating a Backup-Based Duplicate Database

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön