Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Öğrenciler, SQL Ayarlama Danışmanı, SQL Erişim Danışmanı, Otomatik İş Yükü Veri Havuzu ve Otomatik Veritabanı Teşhis Monitörü gibi Oracle Veritabanı’nın otomatik ayarlama özelliklerini nasıl kullanacaklarını öğrenmekte ve bu ayarlama yöntemleriyle pratik yapmaktadırlar. Eğitim, bir veritabanı yöneticisinden beklenen ayarlama görevlerine odaklanmaktadır: SQL tümcelerinin reaktif şekilde ayarlanması, SQL tümcesinin ve operasyon performansının sürdürülmesi ve Oracle Veritabanı Ortamı bileşenlerinin ayarlanması.

Hedefler

 • Mevcut araçlar için uygun olan Oracle Veritabanı ayarlama metodolojisini kullanma
 • Bir Oracle Veritabanı Ortamını proaktif bir şekilde ayarlamak için veritabanı danışmanlarını kullanma
 • Veritabanını ayarlamak için Otomatik İş Yükü Veri Havuzunu esas alan araçları kullanma
 • SQL ile ilgili sık karşılaşılan performans sorunlarının teşhisi ve ayarlanması
 • Ortam ile ilgili sık karşılaşılan performans sorunlarının teşhisi ve ayarlanması
 • Bir Oracle Veritabanını izlemek için Enterprise Manager’ın performansla ilgili sayfalarını kullanma

Topics

 • Introduction
 • Basic Tuning Diagnostics
 • Using Automatic Workload Repository
 • Defining the Scope of Performance Issues
 • Using Metrics and Alerts
 • Using Baselines
 • Using AWR-Based Tools
 • Real-Time Database Operation Monitoring
 • Monitoring Applications
 • Identifying Problem SQL Statements
 • Influencing the Optimizer
 • Reducing the Cost of SQL Operations
 • Using SQL Performance Analyzer
 • SQL Performance Management
 • Using Database Replay
 • Tuning the Shared Pool
 • Tuning the Buffer Cache
 • Tuning PGA and Temporary Space
 • Automatic Memory
 • Performance Tuning Summary with Waits

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
87 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön