Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu beş günlük eğitimde Skype for Business Online ve Skype for Business Server 2015 ile birlikte kullanılabilecek çeşitli ses çözümlerinin nasıl tasarlandığı, planlandığı ve kurulduğu öğretilmektedir. Eğitimde sizlere Cloud PBX with PSTN Calling, Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity, Cloud Connector Edition ve tesis bünyesindeki Enterprise Voice’i yapılandırmak ve yönetmek için gereken bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bu eğitimde ayrıca Skype for Business Online ve Skype for Business Server 2015 ses çözümlerini uygulamaya koymanıza, optimize etmenize ve sorunlarını tespit edip gidermenize yardımcı olacak prosedürler, yönergeler, en iyi uygulamalar ve diğer önemli konular da ele alınacaktır. Eğitim,öğrencilerin Microsoft Sınavı 70-333 “Skype for Business 2015 ile Enterprise Voice Kurulumu”na hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.

Hedefler

 • Skype for Business Online ve Skype for Business Server 2015 ile kullanılabilecek çeşitli ses iş yüklerini açıklama.

 • Skype for Business Server 2015 veya Skype for Business Online ses çözümüne hazırlanma sürecinde ağ değerlendirmesi yapma.

 • Skype for Business Online ve Skype for Business Enterprise Voice’i bir araya getiren bir Skype for Business ses çözümünü kurma ve yapılandırma.

 • Cloud PBX with PSTN Calling’i kurma ve yapılandırma.

 • Tesis bünyesindeki Enterprise Voice fonksiyonlarını yapılandırma.

 • Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity’yi kurma ve yapılandırma.

 • Skype for Business Server 2015’i Microsoft dışındaki ses altyapıları ile entegre etme.

 • Cloud Connector Edition’i planlama ve kurma.

 • Konum Bilgilendirme Sunucuları ve Yanıt Grupları gibi Skype for Business Enterprise Voice (tesis bünyesindeki) özelliklerini yapılandırma.

 • TCP/IP ağı üzerinde ses iletişimini optimize etme.

 • Çağrı Kalitesi Metodolojisi ve Skype for Business Server 2015 izleme araçlarını ve raporlarını kullanma.

 • Skype for Business Online ve Skype for Business Server 2015 Enterprise Voice (tesis bünyesindeki) sesli iletişim sorunlarını tespit edip giderme.

Ön Koşullar

Skype for Business Server 2015 veya Lync Server 2013 teknolojileri deneyimi ve desteklenen taşıma senaryolarına aşinalık

Hedef kitle

Bu eğitim, yekpare iletişim (UC) ile ilgili çözümleri tasarlayan, planlayan, kuran ve bakımını yapan ve iş gereksinimlerini UC çözümlerine yönelik teknik mimarilere ve tasarımlara çevirme ihtiyacı duyan BT danışmanları ve telekomünikasyon profesyonellerine yöneliktir. Ayrıca UC çözümlerinin bakımıyla görevli destek personeline de yöneliktir. Öğrenci, Skype for Business Server 2015 veya Lync Server 2013 teknolojilerine ve Skype for Business mimarilerinin yapılandırılmasını ve kurulumunu destekleyen telekomünikasyon standartları ve ağ bileşenlerine de aşina olmalıdır.

Topics

 • Introduction to Voice Workloads

 • Assess Network and Voice Deployment Options

 • Split Domain Configuration

 • Cloud PBX with PSTN Calling and Conferencing

 • Enterprise Voice (On-Premises)

 • Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity using an Existing Deployment

 • Cloud PBX with On-Premises PSTN Connectivity using Cloud Connector Edition

 • Enhanced Calling Features and Device Requirements

 • Network Requirements

 • Monitoring and Maintaining Voice Quality

 • Voice Troubleshooting

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön