Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Microsoft Access 2019’a giriş eğitimi, temel veritabanı kavramlarını ele alarak başlamaktadır. Öğrenciler ardından veritabanlarını ve tabloları tasarlamayı ve oluşturmayı, bu tabloları sorgulamayı ve form ve raporlar oluşturmayı öğreneceklerdir.

Hedefler

 • Veritabanı kavramları ve terminolojisini anlama.

 • Access arayüzünü öğrenme.

 • Tablo görünümleri, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar ile modüllerle çalışmayı öğrenme.

 • Bir veritabanını planlamayı öğrenme.

 • Veritabanı tasarımının temel unsurlarını öğrenme.

 • Formlar ve Form Sihirbazı ile çalışmayı öğrenme.

 • Raporlar ve Rapor Sihirbazı ile çalışmayı öğrenme.

Ön Koşullar

 • Bir kişisel bilgisayar, fare ve klavye kullanımına aşinalık.

 • Windows ortamında rahat olma.

 • Programları açabilme ve kapatabilme, bilgisayarda saklı olan bilgilerde gezinme ve dosya ve klasörleri yönetme.

Hedef kitle

Bu eğitim Microsoft Access 2019’a hiç aşina olmayan veya çok az aşina olan öğrenciler veya 2019 arayüzüne ilişkin bu eğitimde ele alınan konu başlığını öğrenmek isteyen daha deneyimli Access kullanıcılarına yöneliktir.

Topics

 • Quick Overview of the Access User Interface

 • Fundamentals

 • Tables and Their Views

 • Tables

 • Queries

 • Forms

 • Reports

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön