Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Microsoft Dynamics 365’de kod geliştirmeye başlamak için gereken becerileri öğrenmeye yönelik ‘hızlı öğrenim’ yaklaşımı sunmasıyla deneyimli BT profesyonelleri ve geliştiricileri için tasarlanmıştır. Öğrenciler, Microsoft Dynamics 365 Müşteri Etkileşimi çalışma çerçevesinde bulunan çeşitli API’leri kullanmak için istemci ve sunucu tarafındaki kodların nasıl yazıldığını, Model odaklı özel uygulamalar oluşturmayı, Eklentiler ve Özel İş Akışı Etkinliği bleşenlerindeki özel iş mantığını geliştirmeyi ve Dynamics 365 olay modelini JavaScript ve HTML Web Kaynakları ile genişletmeyi öğreneceklerdir. Eğitim Microsoft Dynamics 365 Müşteri Etkileşimi’nin (Versiyon 9.*) hem İşletme hem de Kurumsal Sürümlerine yöneliktir. Bu eğitimde öğrenilen teknikler, Web, UCI ve Outlook uygulamalarına uygulanabilmektedir.

Hedefler

 • Geliştiricilerin kullanımına sunulan çeşitli API’lerle etkileşim için kodları uygulamaya koyan uygulamaları geliştirebilme

 • Dynamics 365 için kod yazmaya hazırlanmak amacıyla Visual Studio’da projelerin nasıl hazırlandığını anlama

 • Geliştirici kaynakları ve araçlarını indirme ve kullanma

 • Komutları yürütmek, Dynamics 365’deki verileri okumak ve veri yazmak için sunucu ve istemci tarafında kod yazma

 • Dynamics 365 verileri ve işlemleri ile etkileşime giren Web ve UCI uygulamalarını geliştirme

 • Microsoft Dynamics 365 navigasyonunu özelleştirme

 • ‘Eklenti’ bileşenlerinde özel iş mantığını geliştirme ve hata giderme

 • Dynamics 365 süreçlerini genişletmek için özel İş Akışı Etkinliklerini oluşturma

 • Form ve alan odaklı modeli genişletmek için JavaScript Kitaplıklarını ve Web Kaynaklarını kullanma

 • HTML Web kullanarak özel form bölümleri ve kontrollerini oluşturmak için Web API’yi ve istemci tarafındaki kodları kullanma

 • Özel Model odaklı uygulamalar oluşturmak için Uygulama Tasarımcısını ve Site Haritası Tasarımcısını kullanma

 • Microsoft Dynamics 365 için kod yazarken kullanılan en iyi uygulamalar metodolojisini anlama

 • Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement for Dev içinde var olan özellikleri ve araçları anlama

Ön Koşullar

 • Microsoft .Net ve Visual Studio ile çalışma konusunda bilgi sahibi olma

 • Tüm öğrencilerin ‘Microsoft Dynamics 365’e Giriş’ eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları önerilmektedir.

Hedef Kitle

Bu eğitim Teknik öğrenciler, Yöneticiler ve Geliştiriciler için tasarlanmıştır. Öğrencilerin Microsoft .Net ve Visual Studio hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Topics

 • Introduction to Dynamics 365 Development

 • The Dynamics 365 API

 • Developing Plug-Ins for Dynamics 365

 • Developing Custom Workflow Activities

 • Developing Client-side Code

 • Developing for the United Client Interface

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön