Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu iki günlük eğitim, Markalama kavramı ile SharePoint Server 2013’ün görünümünün nasıl özelleştirileceğine ilgi duyanlara yöneliktir. Her ne kadar bazı kodlama çalışmaları sürece dahil olsa da bu giriş seviyesindeki eğitimde kodlamayı asgari düzeyde tutmaya çalışmaktayız. Her ne kadar minimum kod kullanıyor olsak da Internet, Intranet ve Extranet siteleri için SharePoint’in ortamınıza ne kadar uygun olduğuna şaşıracaksınız. Bu eğitim ile edineceğiniz uzmanlık ve bütünleşik SharePoint araçları, harika görünen ve markanızı taşıyan siteler için şirketinizin ihtiyaç duyabileceği tek şey olabilir.

Bu eğitimde bir eğitmen seçtiği bir konuyu anlatmakta ve ayrıntılı demolar yapmakta ve öğrenciler de eğitmenin anlattıklarını aynen sergiledikleri alıştırmalar yapmaktadır. Bu eğitim tarzı, klasik sınıf eğitimi ile mentorlu eğitimin bir birleşimidir. Ayrıca eğitimin yazarı tarafından gerçekleştirilen çeşitli demo videoları da eğitim sonunda öğrencilere verilmektedir.

Hedefler

 • Şeridi anlama

 • Görüntülerle çalışma

 • Videoları kullanma

 • Sitede gezinmeyi özelleştirme

 • Temaları kullanma

 • Oluşturulan görünümleri kullanma

 • Sayfa düzenlerini özelleştirme

 • Bir HTML sayfasını bir Ana Sayfaya dönüştürme

 • Tasarım Yöneticisi’ni kullanarak Ana Sayfalar ile çalışma

 • Snippet Galerisini kullanma

 • Sayfa Düzenleri ile Tasarım Yöneticisi’ni kullanma

 • Tasarım Paketi oluşturma

 • Basamaklandırılan Stil Sayfalarını anlama

 • SharePoint sunucusu, CSS’yi nasıl kullanır

 • SharePoint’de CSS kullanma

 • Web İçerik Yönetimini açıklama

 • İçerik Derlemeleri için Web Parçalarını kullanma

 • Görüntü Şablonlarını oluşturma

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunları bilmelidir:

 • Temel düzeyde HTML bilgisi

 • Temel düzeyde CSS’yi anlama

Hedef kitle

Bu eğitim, SharePoint 2013 Server’ın markalama özelliğine ilgi duyanlar veya bu özelliği kullanması gerekenlere yöneliktir.

Topics

 • Introduction

 • Key concepts for Branding in SharePoint server 2013

 • Using SharePoint Web Content Management to perform Content Rollups

 • Editing via the User Interface

 • SharePoint 2013 Design Manager

 • Cascading Style Sheets and SharePoint Server 2013

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön