Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Eğitmen tarafından verilen bu bir günlük eğitim ile öğrencilere SharePoint sunucularını yönetmek amacıyla PowerShell’i kullanmak için gereken bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Öğrenciler, SharePoint yöneticileri tarafından gerçekleştirilen günlük ve otomatik görevlerin nasıl yönetildiğini öğreneceklerdir.

Hedefler

  • PowerShell kullanarak SharePoint sunucularını yapılandırma

  • PowerShell ile SharePoint Sunucu Yönetimini yönetme

  • PowerShell ile SharePoint Sunucu Bakımını yönetme

Ön Koşullar

  • Windows masaüstü veya sunucular üzerinde çalışma deneyimi

  • Windows etki alanı ortamında çalışma deneyimi

  • SharePoint Sunucularının yönetimi deneyimi

  • PowerShell ile ilgili temel deneyimi veya Eğitim 10961B - Windows PowerShell ile Yönetimi Otomatik Hale Getirme eğitimini almış olmaları gerekir.

Hedef Kitle

Bu eğitim, bir Windows ağ ortamında çalışan SharePoint yöneticilerine yöneliktir. SharePoint sunucularının yönetiminde ve PowerShell kullanımında en az bir yıllık deneyim önerilmektedir.

Topics

  • Install and Configure SharePoint Servers with PowerShell

  • Administering SharePoint Servers with PowerShell

  • Maintaining SharePoint Servers with PowerShell

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön