Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu eğitimde öğrencilere, kendi çalışma ortamlarında PerformancePoint 2010’u kullanarak Puan Kartları ve Kontrol Panellerini geliştirmek için gerekli bilgi verilmektedir. Eğitim tasarım teorisini, farklı kontrol paneli türlerini, planlamayı, kurulumu ve güvenliği kapsamaktadır. Göstergeler, Temel Performans Göstergeleri, Filtreler, Veri Kaynakları gibi birinci sınıf nesnelerin her biri ve bunların skor kartlarına bağlanması ve skor kartlarının da kontrol panelleri ile birleştirilmesi, derinlemesine ele alınmaktadır. İlaveten, Microsoft Business Intelligence ürünü hakkında genel bilgi, SharePoint 2010, MDX sorguları ve SQL Server Analiz Servisleri olan PerformancePoint 2010’un barındırma servisleri de dahil olmak üzere tasarım deneyimini önemli ölçüde arttıran çevresel bilgi de verilmektedir.

Hedefler

 • Temel Performans Göstergelerini keşfetme, tasarlama ve uygulamaya koyma

 • Görsel ekranları değiştirmek için göstergelerle birlikte kullanılan puanlama metodolojilerini anlama

 • Bir puanlama metodolojisinin nasıl değiştirileceğine karar verme

 • SQL Server Analiz Servislerinin ölçümdeki rolünü anlama

 • Kontrol panellerinde ayrıntılı bilgilere kolayca tıklayarak erişmek için doğru filtreleri geliştirebilme

 • Skor Kartlarını Kontrol Panelleri şeklinde gruplandırma ve bunları birbirine bağlama

 • Markalama için Kontrol Panellerini barındıran web sayfasını değiştirme

 • Şirket standartları ile uyum için Kontrol Panellerine Asıl Sayfaları uygulama

 • Çoklu değerli KPI’lar geliştirme. Örneğin, aynı göreceli zaman diliminde Bu Yılın Gerçekleşen ve Hedef Değeri ve Geçen Yılın Gerçekleşen ve Hedef Değeri

 • Yıllık Kümüle, Son 6 Ay, vb. sorgular için Zaman Zekası özelliklerini uygulamaya koyma

 • Excel Servislerini ve Excel Çalışma Kitaplarını Skor Kartlarında veya veri kaynağı olarak kullanma

 • Versiyonlama, doküman saklama ve tersine çevirme amacıyla PerformancePoint nesneleri için SharePoint 2010’un doküman yönetimi özelliklerini kullanma

 • Mevcut nesneleri yeniden kullanmak veya projeleri bölümlere ayırmak için  PerformancePoint geliştirerek ekip gelişim metodolojilerini anlama

 • Skor kartlarını ve kontrol panellerini onaylamak için iş akışlarını kullanma

 • Skor Kartları için Filtreler geliştirme

 • Dashboard Designer’ı kullanma

 • KPI’lar için kavram kanıtı olarak verileri modellemek amacıyla SSAS Cubes görünümleri ile çalışma

 • Veri Bağlantıları aracılığıyla Veri Kaynaklarına bağlanma

 • Temel sorguları anlamak için MDX’i genel düzeyde anlama

 • Görsel Raporlar oluşturma ve bunları Kontrol Panellerine bağlama

 • Bölümlere ayrılan ağaçları kullanma

 • Platform olarak SharePoint’i kullanmanın avantajlarını anlama

 • Skor Kartlarında dinamik hiyerarşileri kullanma

 • Tüm PerformancePoint nesnelerini güvenli kılma

 • Skor Kartlarına kullanıcı menülerini uygulama

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunları bilmelidir:

 • İş zekasının faydalarını anlama.

Hedef kitle

Bu eğitim, bir skor kartı ve kontrol panelinde gösterilen şekilde eyleme dönüştürülebilir performans ölçümlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımına dahil olacak yetkili kullanıcılara, geliştiricilere ve BT Profesyonellerine yöneliktir.

Topics

 • The Business Intelligence Stack

 • PerformancePoint Services 2010

 • Dashboards and Scorecards Overview

 • MDX (Optional Module)

 • Dashboard Designer

 • Data Connections

 • Visual Indicators and Key Performance Indicators

 • Visual Reports and Filters

 • Scorecards

 • Dashboard Details

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön