Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Microsoft Excel 2013’e giriş eğitiminde öğrenciler çalışma sayfalarını ve çalışma kitaplarını oluşturmayı ve düzenlemeyi öğrenecekler. Bu eğitim, temel düzeydeki Microsoft Excel 2013 çalışma sayfalarını oluşturmak, düzenlemek, biçimlendirmek ve bastırmak için gereken becerileri elde etmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu eğitim, öğrencilerin MOS: Microsoft Office Excel 2013 sertifikasyon sınavı 420’ye hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.

Hedefler

 • Microsoft Excel 2013 kullanarak temel çalışma sayfalarını oluşturma.

 • Excel çalışma sayfasında hesaplamalar yapma.

 • Bir Excel çalışma sayfasını değiştirme.

 • Bir çalışma sayfasında verilerin görünüşünü değiştirme.

 • Excel çalışma kitaplarını yönetme.

 • Excel çalışma sayfasının içeriğini yazdırma.

Hedef kitle

Microsoft Excel 2013’e hiç aşina olmayan veya çok az aşina olan öğrenciler veya 2013 arayüzüne ilişkin bu eğitimde ele alınan konu başlığını öğrenmek isteyen daha deneyimli Excel kullanıcıları.

Topics

 • Creating a Microsoft Excel Workbook

 • The Ribbon

 • The Backstage View (The File Menu)

 • The Quick Access Toolbar

 • Entering Data in Microsoft Excel Worksheets

 • Implementing Windows Server Roles

 • Formatting Microsoft Excel Worksheets

 • Using Formulas in Microsoft Excel

 • Working with Rows and Columns

 • Editing Worksheets

 • Finalizing Microsoft Excel Worksheets

 • Microsoft Excel 2013 New Features

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön