Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde çeşitli Teams yönetim araçlarını, Teams ile ilgili güvenlik ve uyum özelliklerini, Teams’in kurulumuna yönelik ağ gereksinimlerini yanı sıra Teams büyesinde işbirliği ve iletişimi yönetmek için kullanılan farklı Teams ayarlarını ve politikalarını öğreneceksiniz. Teams mimarisini öğreneceksiniz. Özellikle de Microsoft Teams ile Microsoft 365’deki çeşitli iş yükleri ve servisler arasındaki entegrasyonu öğreneceksiniz. Koşullu erişim, MFA, Threat, alarmlar, DLP politikaları, eDiscovery ve bilgi engelleme politikalarının da aralarında bulunduğu Teams ile ilgili güvenlik ve uyum özelliklerini öğreneceksiniz. Ayrıca Skype for Business’dan Microsoft Teams’e geçiş, ağ ayarları ve Microsoft Teams uç noktalarının yönetilmesi dahil olmak üzere Microsoft Teams kurulumu için ortamın hazırlanmasını da öğreneceksiniz. Son olaraksa ekiplerin nasıl oluşturulduğunu ve yönetildiğini, kurum içi ve dışındaki kullanıcılar dahil üyelikleri yönetmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca Microsoft Teams’de işbirliği ve iletişim deneyimlerini yönetmek için farklı ayar ve politikaları da öğreneceksiniz.

Hedefler

 • Microsoft Teams nedir ve bileşenler birbirleriyle nasıl çalışmaktadır

 • Microsoft Teams için Yönetişim, Güvenlik ve Uyum nasıl uygulamaya konur

 • Microsoft Teams kurulumu için kuruluş ortamı nasıl hazırlanır

 • Ekipler nasıl kurulur ve yönetilir

 • Microsoft Teams’de işbirliği ve iletişim deneyimi nasıl yönetilir

 • Microsoft Teams’de iletişimi yönetmeye ve iletişim sorunlarını tespit edip gidermeye yönelik teknikler

Hedef Kitle

Bu eğitime katılanlar, Microsoft Teams’e veya Microsoft Teams Yardımcı Geliştirici sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir. Microsoft Teams yöneticisi, bir Microsoft 365 ortamında etkin ve verimli bir işbirliği ve iletişime odaklanacak şekilde Microsoft Teams’i planlamakta, kurmakta, yapılandırmakta ve yönetmektedir. Microsoft Teams yöneticisi, ekipleri, sohbeti, uygulamaları, kanalları, toplantıları, ses/video konferanslarını, canlı etkinlikleri, aramaları ve Teams onaylı cihazları planlayabilmeli, kurabilmeli ve yönetebilmelidir. Microsoft Teams yöneticisini, Microsoft Teams’i SharePoint, OneDrive, Exchange, Microsoft 365 Grupları ve diğer Microsoft ve üçüncü şahıs ve özel uygulamalarla entegre etme deneyimi de bulunmaktadır. Microsoft Teams yöneticisi, Ağ, Ses, Kimlik, Erişim, Cihazlar, Lisanslama, Güvenlik, Uyum, Bilgi yönetimi ve Kullanıcı Benimseme gibi diğer iş yükleri ve rolleri anlamakta ve bunlarla işbirliği yapmaktadır.

Topics

 • Microsoft Teams Overview

 • Implement Microsoft Teams Governance, Security and Compliance

 • Prepare the environment for a Microsoft Teams deployment

 • Deploy and manage teams

 • Manage collaboration in Microsoft Teams

 • Manage communication in Microsoft Teams

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön