Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu PowerPoint 2016’a giriş eğitimi, Microsoft Office PowerPoint 2016 kullanarak temel düzeyde sunumlar oluşturmak ve değiştirmek için gereken temel bilgileri öğrenmeye ilgi duyan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler PowerPoint ortamını keşfedecek ve bir sunum oluşturacaktır. Öğrenciler, netliği arttırmak için slaytlardaki metinleri biçimlendirecek ve bir sunuma grafik nesneleri ekleyip bunları değiştirecektir. Öğrenciler ayrıca verileri yapılandırılmış bir şekilde sunmak için bir sunuma tablolar ve grafikler ekleyecek ve ardından sunumu nihai hale getirecektir.

Hedefler

 • Her bir PowerPoint oturumunun başlangıcı ve sonu.

 • Bir sunumu düzenleme.

 • Farklı slayt türlerini oluşturma.

 • Genel Hat sekmesini kullanma.

 • Bir slayta Küçük Resim ekleme.

 • Slaytları biçimlendirme ve şablonları kullanma.

 • Bir sunumu yeniden düzenlemek için Slayt Sıralayıcı’yı kullanma.

 • Bir sunuma Tabloları ve Grafikleri uygulama.

 • Bir sunumun çeşitli bileşenlerini yazdırma.

 • Bir slayt gösterisini çalıştırma.

Hedef kitle

Bu eğitim Microsoft PowerPoint 2016’y hiç aşina olmayan veya çok az aşina olan öğrenciler veya 2016 arayüzüne ilişkin bu eğitimde ele alınan konu başlığını öğrenmek isteyen daha deneyimli Word kullanıcılarına yöneliktir.

Topics

 • Creating a PowerPoint Presentation

 • The Ribbon

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön