Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, yeni siteleri planlama ve oluşturmaya veya var olan sitelerinizi yönetmeye güven duymanızı sağlamak için başlangıçtan bitişe dek pratik bir şekilde site sahibine yol göstermektedir Hedefiniz, bilgileri paylaşmanıza yardımcı olmak ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmak için site fonksiyonlarını kullanarak ekibiniz için SharePoint’i nasıl ilgili bir uygulama haline getireceğinizi öğrenmektir. Eğitim sırasında ayrıca en iyi uygulamaları ve canlı ve etkileşimli demoları seyrederken de ‘yapılmaması gerekenleri’ öğrenecek ve uygulamalı egzersizlerle de teoriyi pratiğe dökeceksiniz.

Hedefler

 • SharePoint 2016 fonksiyonlarını anlama ve açıklama

 • Siteleri oluşturma ve silme

 • Resimler ve videolar gibi içerik içeren Web Sayfalarını oluşturma ve yönetme

 • İçerik oluşturmayı ve yönetmeyi standartlaştırmak ve otomatik hale getirmek için İş Bilgilerini tanımlama

 • Siteleri, belirli iş gereksinimlerine uygun hale getirecek uygulamaları ekleme ve yapılandırma

 • İş Akışı ile süreçleri geliştirme

 • Güvenliği özelleştirme

 • Haber Yayınları ve Topluluk Sitelerinin de aralarında bulunduğu Sosyal Araçlar ile iletişim kurma

 • Arama ile çalışma

 • Gerçek dünya sorunlarını çözmek için yukarıdaki tekniklerin birleşimlerini kullanan İş Senaryolarını geliştirme

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

 • Bu eğitime katılmak için önceden herhangi bir bilgi sahibi olunmasına gerek yoktur.

Hedef kitle

Bu eğitim, ister kendiniz için site geliştiriyor olun, isterseniz de kendi sitelerini oluşturmada ve bakımını yapmada başkalarına yardımcı oluyor olun, sitenin nihai sahibi olmak isteyen herkese yöneliktir.

Topics

 • An Introduction to SharePoint 2016

 • Creating Sites

 • Creating and Managing Web Pages

 • Defining Business Information & Retention

 • Adding and Configuring Apps

 • Building Processes with Workflows

 • Customizing Security

 • Communicating with Social Tools

 • Working with Search

 • Building Business Scenarios

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön