Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Eğitmen tarafından verilen bu 5 günlük eğitimde, basit ve gelişmiş arama topolojilerinin nasıl oluşturulacağı öğretilecektir. İçerik Kaynakları, Sonuç Kaynakları, Sorgu Önerileri ve özel sözlükler gibi çeşitli arama özellikleri nasıl yapılandırılır. Ayrıca Arama Merkezi’nin her bir unsurunu özelleştirmeyi de öğreneceksiniz. Diğer konu başlıkları arasında ise İş Bağlantısı Servisleri ile aramayı genişletme ve bir arama mimarisinin bakımını yaparken ve sorunlarını tespit edip giderirken en iyi uygulamaların gözden geçirilmesi de yer almaktadır.

Hedefler

 • SharePoint 2013 Search’ün kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri sergileme!

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

 • SharePoint Merkezi Yönetim sitesini temel düzeyde anlamalıdır. 

 • Windows PowerShell ile çalışma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 

 • Visual Studio ile çalışma deneyimi önerilse de zorunlu değildir.

Hedef Kitle

SharePoint 2013 Search’ün mimari tasarımı, kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi görevi olan herkes.

Topics

 • Overview

 • Creating, Configuring and Upgrading Search Service Applications

 • Configuring Search

 • Customizing Search Center

 • Performing Search Queries

 • Search Tuning

 • Extending Search

 • Maintaining Search

 • Monitoring and Troubleshooting Search

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön