Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde öğrenciler, modern kurulum yöntemlerini kullanarak bir işletim sisteminin kurulum stratejisini nasıl planlayacakları ve uygulamaya koyacaklarının yanı sıra bir güncelleme stratejisini de nasıl uygulamaya koyacaklarını öğrenecekler. Öğrencilere modern yönetim ve ortak yönetim stratejilerinin temel bileşenleri tanıtılacaktır. Eğitim ayrıca Microsoft Intune’u kuruluşunuza dahil etmek için neler gerektiğini de kapsamaktadır. Öğrenciler ayrıca uygulamaların ve tarayıcı tabanlı uygulamaların kurulum ve yönetimine ilişkin yöntemleri de öğreneceklerdir. Öğrencilere, kimlik doğrulama, kimlikler, erişim ve uyum politikalarını da kapsayan modern yönetimdeki temel güvenlik kavramları tanıtılacaktır. Öğrencilere ayrıca Azure Active Directory, Azure Information Protection ve  Microsoft Defender for Endpoint gibi teknolojilerin yanı sıra cihazları ve verileri korumak için bunlardan nasıl faydalanılacağı da tanıtılacaktır.

Hedefler

 • Bir İşletim Sisteminin kurulum, yükseltme ve güncelleme stratejisini planlama, geliştirme ve uygulamaya koyma.

 • Ortak yönetim stratejilerinin faydalarını ve yöntemlerini anlama.

 • Cihaz kaydı ve yapılandırmasını planlama ve uygulamaya koyma.

 • Uygulamaları yönetme ve kurma ve bir mobil uygulama yönetimi stratejisi planlama.

 • Active Directory DS ile Azure AD’yi kullanarak kullanıcıları ve kimlik doğrulamayı yönetme.

 • Cihazları ve verileri korumak için kullanılan yöntemleri açıklama ve uygulamaya koyma.

Ön Koşullar

Modern Masaüstü Yöneticisi, M365 iş yüklerine aşina olmalı ve Windows 10 ve sonrası ve Windows dışı cihazların kurulması, yapılandırılması ve bakımının yapılmasında deneyime ve bu amaçla gereken becerilere sahip olmalıdır. MDA rolü, tesis bünyesindeki yönetim teknolojilerinden ziyade bulut servislerine odaklanmaktadır. Öğrencilerin bu eğitimi almadan önce MD-100, Windows İstemci eğitimini tamamlamaları önerilmektedir.

Hedef Kitle

Modern Masaüstü Yöneticisi, bir kurumsal ortamdaki cihazları ve istemci uygulamalarını kurmakta, yapılandırmakta, güvenli hale getirmekte, yönetmekte ve takip etmektedir. Sorumluluklar arasında kimliklerin, erişimlerin, politikaların, güncellemelerin ve uygulamaların yönetimi de yer almaktadır. MDA, modern bir kuruluşun işletme ihtiyaçlarını karşılayan bir cihaz stratejisinin tasarlanması ve uygulamaya konulması için M365 Kurumsal Yönetici ile işbirliği yapar. Modern Masaüstü Yöneticisi, M365 iş yüklerine aşina olmalı ve Windows 10 ve sonrası ve Windows dışı cihazların kurulması, yapılandırılması ve bakımının yapılmasında deneyime ve bu amaçla gereken becerilere sahip olmalıdır. MDA rolü, tesis bünyesindeki yönetim teknolojilerinden ziyade bulut servislerine odaklanmaktadır.

Topics

 • Planning an Operating System Deployment Strategy

 • Implementing Windows 10

 • Managing Updates for Windows 10

 • Configuring Profiles

 • Application Management

 • Device Enrollment

 • Managing Authentication in Azure AD

 • Managing Devices Access and Compliance

 • Managing Security

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön