Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Eğitmen tarafından verilen bu beş günlük eğitim, SharePoint 2013 ortamında çalışmakla görevlendirilmiş yetkili kullanıcılara yöneliktir. Bu eğitim, SharePoint site koleksiyonları ve siteleri için yönetici olmak için gereken önemli ve popüler becerilere yönelik daha ayrıntılı ve dar odaklı bir eğitimdir. BT profesyonellerinin SharePoint 2013 için ihtiyaç duyduğu kurulum veya kullanım yönetimi becerileri ve görevleri de ayrı bir Microsoft Official Eğitimi çerçevesinde sunulmaktadır.

Hedefler

 • Siteler, kitaplıklar, listeler ve sayfaların da aralarında bulunduğu SharePoint 2013 nesnelerini kullanarak şirket portalı yapısını tasarlama ve uygulamaya koyma.

 • SharePoint 2013 boyunca güvenlik ve izinlerin rolünü açıklama

 • SharePoint 2013’deki içeriğin günlük yönetimine yardımcı olmak amacıyla bir şirket portalinin geliştirilmesinde tutarlılık için gereken yönergeleri uygulamaya koyma

 • SharePoint 2013 temaları ve web parçalarını kullanarak şirket portalindeki tasarım ve içeriği geliştirme

 • SharePoint 2013’ün uygulamaya konulmasının planlanması ve yönetiminin önemini açıklama

 • Başka sistemlerden elde edilen verileri entegre etmenin yanı sıra mevcut verileri korumanın seçeneklerini belirleme

 • SharePoint 2013’de sosyal ağ kurmanın rolünü ve işbirliği üzerindeki etkisini açıklama

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

 • Windows istemci işletim sistemi - ya Windows XP, Windows 7 ya da Windows 8

 • Microsoft Office 2007, Office 2010 veya Office 2013

 • Microsoft Internet Explorer 7, 8 veya 9

Her ne kadar zorunlu bir ön koşul olmasa da öğrencilerin eski SharePoint sürümlerine aşina olmaları önerilmektedir.

Hedef kitle

Eğitim, SharePoint site koleksiyonu yöneticileri, site yöneticileri ve SharePoint ortamında çalışmakla görevlendirilmiş yetkili kullanıcılar içindir.

Topics

 • Getting Started with SharePoint 2013

 • Planning a Company Portal Using SharePoint 2013

 • Creating a Company Portal

 • Creating Consistency across Sites

 • Securing a Company Portal

 • Customizing the Look of a Portal

 • Extending a Company Portal

 • Leveraging Web Content Management

 • Bridging the Social Gap

 • Finding Information Using Search

 • Controlling and Planning for Growth

 • Administering a Company Portal Built on SharePoint 2013

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön