Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde Microsoft Teams kullanan bir kuruluşta entegre bir iletişim çözümünün nasıl planlanacağını, tasarlanacağını, yapılandırılacağını, bakımının yapılacağını ve sorunlarının tespit edilip giderileceğini öğreneceksiniz. Eğitim, Teams cihazlarına, ses/video konferansına ve ses taşımaya ek olarak Teams Phone with Calling Plans, Direct Routing ve Operator Connect özelliklerini kapsayacaktır. Öğrenciler, sorunların tespit edilip giderilmesinde uygulanan metodolojileri ve sık karşılaşılan telefon ve ses sorunlarını nasıl çözeceklerini öğreneceklerdir.

Hedefler

  • Microsoft Teams Phone’u planlama ve yapılandırma

  • Teams Phone için ağ performansını planlama ve optimize etme

  • Doğrudan Yönlendirme’yi yapılandırma ve kurma

  • Teams cihazlarını yapılandırma, kurma ve yönetme

  • Teams Phone’u izleme ve sorunlarını tespit edip giderme

Hedef Kitle

Bir kurulş bünyesindeki entegre bir iletişim çözümünü planlayan, tasarlayan, yapılandıran, bakımını yapan ve sorunlarını tespit edip gideren Microsoft Teams Ses Mühendisi. Microsoft Teams Ses Mühendisi, iş gereksinimlerini iletişim çözümlerine yönelik teknik mimariye ve tasarımlara dönüştürebilmelidir. Microsoft Teams Ses Mühendisi, telekomünikasyon teknolojileri hakkında bilgi ve Microsoft Teams, Microsoft 365 ve PowerShell hakkında da deneyim sahibidir. Doğrudan Yönlendirme, Operatör Bağlantısı ve Teams Çağrı Planları aracılığıyla PSTN bağlantısı ile Microsoft Teams Phone’u kurabilmeli ve yapılandırabilmelidir. Microsoft Teams Ses Mühendisi, Teams sertifikalı cihazları, ses/video konferansını ve ses taşımayı yönetebilmektedir. Microsoft Teams Ses Mühendisi, telefon hizmeti sağlayıcıları ve üçüncü şahıs tedarikçilerle işbirliği yaparak Microsoft Teams bünyesindeki gelişmiş ses özelliklerini etkinleştirebilmektedir. Microsoft Teams Ses Mühendisi ayrıca ağ kurma, kimlik, lisanslama, güvenlik ve uyumun da aralarında yer aldığı diğer iş yükleri için de yöneticilerle birlikte çalışmaktadır. Microsoft Teams Ses Mühendisi sertifikasyonunu kazanmak için adaylar MS-720 sınavına ek olarak MS-700: Microsoft Teams’i Yönetme sınavını da geçmelidirler.

Topics

  • Plan and configure Teams Phone

  • Manage Teams Phone

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön