Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Eğitmen tarafından verilen bu iki günlük eğitim, ekip üyeleri ve ortakları için bakımı kolay ve yeniden kullanılabilir bir çalışma çizelgesi geliştirmek isteyen proje ekibi üyeleri veya proje yöneticilerine yöneliktir. Görev durumunun yönetilmesi ve çalışma programının, zaman, adam/saat, görevler, bütçeler açısından değerlendirilmesi. Ayrıca etkin proje ekibi iletişimi ve işbirliğini geliştirme imkanı da sunulmaktadır.

Hedefler

 • MS Project ile bir proje planı oluşturma ve MS Project Server 2013/Project Server Online’a yayınlama

 • Proje görevini yönetme

 • Proje görevleri kaynaklarını yönetme

 • Durumu raporlama

 • Proje raporlarını oluşturma

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

 • Projelerin veya proje görevlerinin yönetilmesinde deneyim

 • Temel düzeyde Windows ve Active Directory bilgisi.

Hedef Kitle

Bu eğitim, acemi veya deneyimli proje ekibi üyelerine veya bir ekibi yönetecek olan veya proje yönetimi görevlerine dahil olacak olan proje yöneticilerine yöneliktir.

Topics

 • Understanding Projects and Project Management

 • Create a new Project

 • Managing Project Task

 • Managing Project Resources

 • Using Timesheet

 • Managing Issues and Risks

 •  Project Reporting

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön