Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Eğitmen tarafından verilen bu yedi günlük eğitim, Microsoft Business Intelligence serisinin eksiksiz ve üst düzey bir turu şeklindedir. Eğitimde öğrencilere, aralarında birbirleriyle bağlantılarına da odaklanılarak PerformancePoint Servisi, Excel Servisleri, Business Connectivity Servisleri, Visio Servisleri ve Business Intelligence Center’ın da bulunduğu SQL 2012 Business Intelligence ve SharePoint 2013 Business Intelligence servisleri tanıtılmaktadır.
Modüllerin her biri tek başına sunularak belirli bir servise ilgi duymayabilen öğrenciler için eğitimin özelleştirilmesine imkan sağlamaktadır.
Her bir kavram, ilgili kavrama ilişkin alıştırma çalışmalarına geçmeden önce bir video ile tanıtılmaktadır, böylece ilgili kavramla ilgili önce kısa bir ders almaktasınız ve sonrasında da ilgili kavramı kendi başınıza uygulayabilmektesiniz. İlgili kavramı uygulayamıyorsanız öğrenmemişsinizdir. Toplamı yaklaşık 13 saat süren videoların her birini öğrenciler eğitim sonrasında yanlarında götürebilmektedir.

Hedefler

 • SQL Server Management Studio kullanılarak küp içindeki verilere göz atma.

 • Visual Studio 2013 kullanılarak verilere göz atma.

 • Bir tablo kaynağına bağlanma, tabloları içe aktarma ve verileri keşfetme.

 • SQL Server Veri Araçlarında başarıyla gezinme.

 • SQL Server Management Studio’da başarıyla gezinme.

 • İçe Aktarma/Dışa Aktarma Sihirbazını çalıştırma.

 • Proje oluşturma.

 • Kontrol Akışına bağlantılar ekleme ve bu bağlantıları yapılandırma.

 • SQL görevlerini ekleme, yapılandırma ve yürütme.

 • Öncelik sınırlamalarını bağlama ve yapılandırma.

 • Veri Akışı görevlerini ekleme ve yapılandırma.

 • Destination Assistant’ı kullanma.

 • Bir Paketi kopyalama ve Proje Bağlantısı Yöneticilerini yeniden kullanma.

 • Veri Dönüştürme Dönüşümünü ekleme ve yapılandırma.

 • Koşullu Bölünme Dönüşümünü ekleme ve yapılandırma.

 • Çoklu Dönüşümü ekleme ve yapılandırma.

 • Toplam Dönüşümü ekleme ve yapılandırma.

 • Türetilen Sütun Dönüşümünü ekleme ve yapılandırma.

 • Sıralama Dönüşümünü ekleme ve yapılandırma.

 • Arama Dönüşümünü ekleme ve yapılandırma.

 • Bir projeyi başarıyla kurma.

 • Örnek veya Test Veritabanı oluşturma.

 • Kilit Nesnelerde başarıyla gezinme ve bu nesneleri kullanma.

 • Sunucu tarafında zaman boyutu oluşturma.

 • Veri kaynağı oluşturma.

 • Veri görünümü oluşturma.

 • Bir küpte başarıyla gezinme.

 • Bölümlerde başarıyla gezinme ve bu bölümleri yapılandırma.

 • Toplam Tasarım Sihirbazını kullanma

 • Veri Profilleme Görevini oluşturma ve yapılandırma.

 • Proaktif Ön Belleği yapılandırma.

 • Bir Projeyi kurma ve işleme.

 • Küp oluşturma.

 • MDX fonksiyonlarını anlama.

 • MDX yazma.

 • Hiyerarşilerde gezinmek için MDX’in nasıl kullanılacağını anlama.

 • MDX Gezinme Hiyerarşilerini yazma.

 • MDX’de zaman ile çalışmayı anlama.

 • Zaman ile MDX çalışmasını yazma.

 • Tablolar şeklinde bir proje oluşturma.

 • Tablo İçe Aktarma Sihirbazını kullanarak verileri içe aktarma.

 • İlişkiyi manüel ekleme.

 • Ölçümleri oluşturma.

 • Ölçülen Sütunları oluşturma.

 • Hiyerarşileri oluşturma.

 • Perspektifleri oluşturma.

 • Temel performans göstergelerini oluşturma.

 • Verileri işleme.

 • Çözüm kurma.

 • Excel kullanarak bir tablo modeline bağlanma.

 • Rapor Yöneticisi konumunu belirleme, erişme ve kullanma.

 • Report Designer’ı kullanma

 • Veri kaynaklarını oluşturma ve yapılandırma.

 • Veri kümelerini oluşturma ve yapılandırma

 • Temel Rapor oluşturma ve yapılandırma.

 • Grafikleri oluşturma ve yapılandırma.

 • Haritaları oluşturma ve yapılandırma.

 • Rapor Parçalarını oluşturma ve yapılandırma.

 • Model oluşturma ve yapılandırma.

 • Varlıkları oluşturma ve yapılandırma.

 • Üyeleri oluşturma ve yapılandırma.

 • Özellikleri oluşturma ve yapılandırma.

 • İş Kuralı oluşturma.

 • Model kurma.

 • Verileri yükleme.

 • Abonelik Görünümü oluşturma.

 • Excel için Veri Madenciliği Eklentisini kullanma.

 • Yeni SharePoint 2013 Merkezi Yönetimi’ndeki seçenekleri ve ayarları keşfetme.

 • Her ikisinin özelliklerini keşfederken yeni bir web uygulaması ve iş zekası sitesi oluşturma.

 • Excel çalışma kitaplarını saklamak ve güvenilir dosya konumlarını keşfetmek için bir SharePoint kitaplığı oluşturma.

 • Excel için Power View eklentisini kullanma.

 • Parametreli bir Excel çalışma kitabı oluşturma ve bunu SharePoint doküman kitaplığına kaydetme.

 • Bir web sayfasına Web uygulamaları ekleme.

 • Dashboard Designer arayüzünü keşfetme ve veri kaynağının nasıl oluşturulduğunu ve yapılandırıldığını öğrenme.

 • Standart bir KPI ve skor kartı oluşturma ve yapılandırma.

 • Tek bir KPI ve skor kartı oluşturma ve yapılandırma.

 • İki boş KPI oluşturma ve ardından bunları tek bir hedef KPI haline getirme.

 • Bir analitik grafik ve analitik kılavuz oluşturma ve yapılandırma, bunları bir kontrol paneline ekleme, SharePoint’e kurma ve var olan seçenekleri keşfetme.

 • Bir filtre oluşturma ve yapılandırma, filtreyi daha önceden oluşturulmuş hem analitik grafiğe hem de analitik kılavuza bağlama.

 • Bir basamaklı filtre oluşturma ve yapılandırma ve ardından bunu yeni bir analitik grafiğe ve kılavuza bağlama.

 • Bir Zaman Zekası veri bağlantısı ve Zaman Zekası filtresi oluşturma ve her ikisini kullanarak bir rapor oluşturma.

 • Hedef Skor Kartı’nın dört kopyasını oluşturma, dört kopyanın her birinde ayarları yapılandırma ve bunları bir kontrol panelinde SharePoint’e kurma.

 • Yeni bir tekli KPI oluşturma ve bunu biri yapılandırılmış filtre içeren ve bir diğeri de içermeyen iki yeni skor kartında kullanma.

 • İki sayfalı yeni bir kontrol paneli oluşturma ve düzenleme seçeneklerini gözden geçirme.

 • Bir çizim oluşturma, dokümanı Öğrenci BI Sitesi dokümanlar kitaplığına yükleme ve çizimi bir tarayıcıda görüntüleme.

 • Bir veri bağlantılı çizim oluşturma ve dokümanı Öğrenci BI Sitesi dokümanları kitaplığına yükleme.

 • Bir hedef skor kartı ve eşleşen strateji haritası oluşturma, bunları bir kontrol paneline yerleştirme ve ardından kontrol panelini Öğrenci BI Sitesine yükleme.

 • SQL Server’dan bir tabloyu içe aktarmak için Excel’deki PowerPivot’u kullanma.

 • SQL Server’dan içe aktarılan tablolarda var olan ilişkileri görüntüleme ve ardından ilave bir tabloyu içe aktarma ve bu tablo ile var olan tablolar arasındaki ilişkiyi yapılandırma.

 • Nihai PivotTable’da yansıtılması istenmeyen sütunları gizleme..

 • Var olan bir çalışma sayfasında bir PivotTable oluşturma.

 • BDC Metadata Store’da yöneticileri ve izinleri atama.

 • SharePoint 2013’de var olan farklı içerik türlerini keşfetme ve bunların konumlarının nasıl belirlendiğini ve karşılık gelen ayarları öğrenme.

 • Bir doküman kitaplığı oluşturma, belirli içerik türlerini kabul etmek için bunu yapılandırma ve doküman kitaplığının nasıl silineceğini öğrenme.

 • Yeni harici içerik türünü oluşturma ve yapılandırma.

 • Önceden oluşturulan yeni harici içerik tipi ile ilişkili bir harici liste oluşturma.

 • Yeni bir harici içerik türü ve yeni bir ana bilgisayar URL’si oluşturma ve ardından bir harici liste ve profil sayfası oluşturma.

 • Harici bir listeye bir özel eylem ekleme

 • Report Builder 3.0 arayüzünde gezinme.

 • Bir veritabanına bağlanan gömülü veri kaynağı oluşturma.

 • Bir OLAP veritabanına bağlanan gömülü veri kaynağı oluşturma.

 • Report Manager kullanarak ortak bir veri kaynağı oluşturma.

 • Önceki alıştırmada oluşturulan ortak bağlantıyı kullanarak ortak bir veri kümesi oluşturma.

 • Yeni bir kontrol paneli oluşturma ve Web uygulamalarının bağlamanın üç farklı yolunu keşfetme.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

 • İş zekasının faydalarını anlama.

Hedef Kitle

Bu eğitim, SharePoint 2013 Business Intelligence çözmlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımına dahil olacak Proje Yöneticilerine, İş Zekası Geliştiricilerine, SQL Server Geliştiricilerine ve BT Profesyonellerine yöneliktir. Eğitimde servislerin her biri tanıtılmakta ve her tür kodlama çalışması da en aza indirilmekte veya ortadan kaldırılmaktadır.

Topics

 • Course Overview

 • The Business Intelligence Stack

 • SQL Server Integration Services (SSIS) 2012

 • SQL 2012 Business Intelligence Semantic Model (Multidimensional Mode)

 • Microsoft Multidimensional Expressions

 • SQL 2012 Business Intelligence Semantic Model (Tabular Mode)

 • SQL Server 2012 Reporting Services

 • Master Data Services

 • Data Mining/Predictive Analytics

 • SharePoint 2013 Business Intelligence Center

 • SharePoint 2013 Excel Services

 • SharePoint 2013 PerformancePoint 2013

 • SharePoint 2013 Visio Services

 • PowerPivot

 • SharePoint 2013 Business Connectivity Services

 • Dashboards

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön