Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Microsoft Power Platform, rutin görevleri otomatik hale getirerek ve en iyi uygulamaları da standartlaştırarak kuruluşların operasyonlarını en verimli hale getirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu eğitim, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform’un özellikleri hakkında üst düzeyde genel bilgi sunmakta ve diğer Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform eğitimleri için de bir temel vermektedir.

Bu eğitimde tüm dünyaca tanınan uzmanlarımız, çeşitli entegrasyon seçenekleri ile öğrencilere rehberlik etmekte ve bunların gerçek dünya senaryolarında nasıl kullanılacağını öğretmektedir.

Hedefler

  • Temel entegrasyon senaryolarını belirleme.

  • Entegre e-postayı yapılandırma ve kullanma.

  • Outlook entegrasyonunu yapılandırma ve kullanma.

  • Ek Office entegrasyonlarını yapılandırma ve kullanma.

  • Verileri içe ve dışa aktarma.

Ön Koşullar

Kurumsal uygulamalara aşinalık ve işletmeniz için bunları özelleştirme ve uygulamaya koyma isteği.

Hedef kitle

Dynamics 365 Müşteri Etkileşimi Fonksiyonel Danışmanı, keşif çalışmalarının gerçekleştirilmesinden, gereksinimlerin belirlenmesinden, konu uzmanları ve paydaşların görevlendirilmesinden, gereksinimlerin çevrilmesinden ve çözümün ve uygulamaların yapılandırılmasından sorumludur. Fonksiyonel Danışman, kullanıma hazır özellikleri, kod içermeyen çalışmaları, uygulama ve servis entegrasyonlarını kullanarak çözümleri uygulamaya koymaktadır.

Topics

  • Introduction to Integrations

  • Integration with Office

  • Managing Data

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön