Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Microsoft 365 kurumsal yönetimin üç merkezi unsurunu kapsamaktadır - Microsoft 365 güvenlik yönetimi, Microsoft 365 uyum yönetimi ve Microsoft 365 cihaz yönetimi. Microsoft 365 güvenlik yönetiminde kuruluşların günümüzde karşılaştıkları tehdit vektörleri ve veri ihlallerinin tüm sık karşılaşılan türlerini inceleyecek ve Microsoft 365’in güvenlik çözümlerini bu güvenlik tehditlerini nasıl ele aldığını öğreneceksiniz. Microsoft Secure Score’un yanı sıra Azure Active Directory Identity Protection ürünleri de eğitimde tanıtılacaktır. Ardından aralarında Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Safe Attachments ve Safe Links’in de yer aldığı Microsoft 365’in güvenlik servislerinin nasıl yönetildiğini öğreneceksiniz. Son olaraksa güvenlik durumunuzu izleyen çeşitli raporlar tanıtılacaktır. Ardından da olası güvenlik ihlallerinden kaçınmak amacıyla özellikle Security Dashboard ve Advanced Threat Analytics fonksiyonlarını kullanarak güvenlik hizmetlerinden tehdit değerlendirmesine geçeceksiniz. Microsoft 365’in güvenlik bileşenleri konusu her yönüyle ele alındıktan sonra Microsoft 365’in uyum yönetiminin temel bileşenlerini inceleyeceksiniz. Bu da veri arşivleme ve saklama, Bilgi Hakları Yönetimi, Güvenli Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantısı (S/MIME), Office 365 mesajlarını şifreleme ve veri kaybını önleme (DLP) gibi veri yönetişiminin tüm temel unsurlarına genel bir bakış ile başlamaktadır. Ardından SharePoint’deki kayıt yönetimine, Exchange’deki arşivleme ve saklamaya ve Güvenlik ve Uyum Merkezi’ndeki Saklama politikalarına özel bir özen göstererek arşivleme ve saklama konusuna eğileceksiniz. Veri yönetişiminin temel unsurlarını anladıktan sonra Exchange Online’da etik duvarların inşa edilmesi, bütünleşik şablonlardan DLP politikalarının oluşturulması, özel DLP politikalarının oluşturulması, dokümanları korumak amacıyla DLP politikalarının oluşturulması ve politika ipuçlarının oluşturulması dahil olmak üzere bunları nasıl uygulamaya koyacağınızı öğreneceksiniz. Sonrasında da e-postada saklamanın yönetilmesi, sorunlu saklama politikaları ve politika ipuçlarının sorunlarının tespit edilip giderilmesi ve hassas verilerle ilgili sorunların tespit edilip giderilmesi dahil olmak üzere Microsoft 365’de veri yönetişiminin yönetimine odaklanacaksınız. Ardından Azure Bilgi Koruma’yı ve Windows Bilgi Koruma’yı nasıl uygulamaya koyacağınızı öğreneceksiniz. Bu bölümü, Güvenlik ve Uyum Merkezi’nde içerik araması, günlük kaydı araştırmalarının denetimi ve gelişmiş eDiscovery’nin yönetimi dahil olmak üzere arama ve araştırmanın nasıl yönetildiğini öğrenerek tamamlayacaksınız. Eğitim, Microsoft 365 cihaz yönetiminin ayrıntılı incelemesi ile sonuçlanmaktadır. Windows 10 cihazlarınızın ortak yönetim için hazırlanması dahil olmak üzere cihaz yönetiminin çeşitli unsurlarının planlanması ile başlayacaksınız. Yapılandırma Yöneticisinden Intune’a nasıl geçildiğini öğreneceksiniz ve eğitimde Microsoft Store for Business ve Mobil Uygulama Yönetimi tanıtılacaktır. Bu noktada özellikle Windows 10 kurulum stratejiniz olmak üzere planlama aşamasından cihaz yönetiminin uygulamaya konulmasına geçeceksiniz. Buna Windows Autopilot, Windows Analytics ve Mobil Cihaz Yönetimi’nin (MDM) nasıl uygulamaya konulduğunun öğrenilmesi de dahildir. MDM’yi incelerken nasıl kurulduğunu, cihazların MDM’ye nasıl kaydedildiği ve cihaz uyumunun nasıl yönetildiğini de öğreneceksiniz.

Hedefler

 • Microsoft 365 Güvenlik Metriği

 • Microsoft 365 Güvenlik Servisleri

 • Microsoft 365 Tehdit Zekası

 • Microsoft 365’de Veri Yönetişimi

 • Microsoft 365 Intelligence’da Veri Yönetişimi

 • Arama ve Araştırmalar

 • Cihaz Yönetimi

 • Windows 10 Kurulum Stratejileri

 • Mobil Cihaz Yönetimi

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

 • Mesajlaşma, Ekip Çalışması, Güvenlik ve Uyum veya İşbirliği gibi rol tabanlı bir yönetici eğitimini tamamlama.

 • DNS hakkında bilgi sahibi olma ve Microsoft 365 servisleri konusunda temel düzeyde fonksiyonel deneyim sahibi olma.

 • Genel BT uygulamalarını anlama.

Hedef Kitle

Bu eğitim, Microsoft 365 Kurumsal Yönetici rolünü üstlenmeyi planlayan ve Microsoft 365 rol tabanlı yönetici sertifikasyon yollarından birini tamamlamış olan kişiler için tasarlanmıştır.

Topics

 • Microsoft 365 Security Metrics

 • Microsoft 365 Security Services

 • Microsoft 365 Threat Intelligence

 • Data Governance in Microsoft 365

 • Archiving and Retention in Office 365

 • Data Governance in Microsoft 365 Intelligence

 • Search and Investigations

 • Device Management

 • Windows 10 Deployment Strategies

 • Mobile Device Management

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön