Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu 3 günlük eğitimde SharePoint 2013 siteleri ile çalışmaya ilişkin ileri düzeydeki çeşitli konu başlıkları keşfedilmektedir. Konu başlıkları arasında SharePoint Server sitesi tanımları (İş Zekası, Doküman Merkezi, eKeşif, Eğitim, Arama Merkezi, vb.), İş Akışları, Site Yönetimi, Site özelleştirmesi ve Site Koleksiyonu Yönetimi ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Hedefler

  • SharePoint 2013’de sunulan yeni site yönetimi özelliklerini keşfetme. İş Akışlarını, arama şemalarını, site yönetimini, site koleksiyonu yönetimini ve site özelleştirmesini kullanmayı öğrenme.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

  • Önceki SharePoint Son Kullanıcı Seviye I eğitimini almış veya SharePoint siteleri ile birkaç ay boyunca çalışmış olmalıdırlar.

Hedef kitle

Bu eğitim, Sahipleri veya Site Koleksiyonu Sahipleri olarak SharePoint sitelerinin yönetiminden sorumlu kişilere yöneliktir.  SharePoint siteleri ve site koleksiyonlarının daha ileri düzeydeki görevlerini öğrenmek isteyen işletme kullanıcıları ve günlük kullanıcılar

Topics

  • Overview

  • Server Site Definitions

  • Search

  • Workflows

  • Site Administration

  • Site Customization

  • Site Collection Administration

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön