Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Eğitmen tarafından verilen bu üç günlük eğitim, Microsoft Project ile ilgili bilgi birikimini ve teknik becerilerini geliştirmeye ilgi duyanlara yöneliktir. Eğitim temel kavramlarla başlamakta ve kaynakların nasıl seviyelendirileceği ve hem maliyette hem de programda nasıl ilerleme elde edileceği dahil olmak üzere küçük ila orta ölçekli bir projeyi planlamak ve yönetmek için ihtiyaç duyacakları tüm fonksiyonlarda öğrencilere liderlik etmektedir.

Bu eğitim ayrıca öğrencilere Microsoft Project 2013 Sınavı 74-343 Microsoft Project 2013 ile Projeleri Yönetme adlı sınava hazırlanmaları konusunda da yardımcı olmaktadır.

Hedefler

 • Microsoft Project 2013’ün kullanımına yönelik proje yönetimi disiplinini anlama.

 • İş Kırılım Yapısını oluşturma.

 • Görev Türleri ve İlişkilerini belirleme.

 • Proje bünyesindeki Kaynakları tanımlama.

 • İş Paketi Tahminlerini yapma.

 • Başlangıç Programını oluşturma.

 • Kaynak Seviyelenmiş Programı oluşturma.

 • Şablonlardan, Excel dosyalarından Projeleri oluşturma.

 • Küresel Şablonları oluşturma.

 • Formülleri ve grafiksel göstergeleri oluşturma.

 • Makro kaydetme adımları.

 • Çıktıyı biçimlendirme ve Raporları yazdırma.

 • Birden çok Projeyi entegre etme.

 • Takvim, Başlangıç tarihi ve programlama yöntemi ile bir Projeyi kurma.

 • Manüel Programlamaya karşı Otomatik Programlamayı anlama.

 • Birden çok projeyi yönetme.

 • Ortak kaynaklar ile bir asıl proje listesini oluşturabilme.

Ön Koşullar

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul yoktur. Ancak Versatile’ın Proje Yönetimi İlkeleri gibi giriş seviyesindeki bir proje yönetimi eğitiminin alınması faydalı olacaktır.

Hedef kitle

Bu eğitim, Microsoft Project 2013 ile proje yönetimi disiplini elde etmeye ihtiyaç duyan hem acemi hem de deneyimli proje yöneticileri, yöneticiler, planlamacılar ve diğer proje paydaşlarına yöneliktir.

Topics

 • Introduction to Microsoft Project

 • A Quick and Easy Overview of Managing with Project

 • Setting Up a Project

 • Manually Schedule vs. Auto Schedule

 • Creating a Work Breakdown Structure

 • Identifying Task Relationships

 • Defining Resources within Project

 • Making Work Package Estimates

 • Creating an Initial Schedule

 • Create a Resource Leveled Schedule

 • Managing the Project

 • Formatting Output and Printing Reports

 • Managing Multiple Projects

 • Advanced Topics

 • Summary

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön