Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Microsoft Word 2019’ya Giriş eğitimi, Windows’da yer alan Microsoft Word programı ile yeni çalışmaya başlayan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler, Microsoft Word dokümanlarını oluşturmayı, düzenlemeyi, biçimlendirmeyi ve yazdırmayı öğreneceklerdir.

Hedefler

 • Microsoft Word dokümanlarını oluşturmayı ve düzenlemeyi öğrenme.

 • Şerit menüyü öğrenme.

 • Dosya sekmesini öğrenme.

 • Yeni dokümanları oluşturmayı ve Word şablonlarını kullanmayı öğrenme.

 • Word dokümanlarını biçimlendirmeyi öğrenme.

 • Sayfa numaralarını, üst bilgileri ve alt bilgileri eklemeyi ve dokümanları yazım hataları ve dilbilgisi açısından kontrol etmeyi öğrenme.

Ön Koşullar

 • Bir kişisel bilgisayar, fare ve klavye kullanımına aşinalık.

 • Windows ortamında rahat olma.

 • Programları açabilme ve kapatabilme, bilgisayarda saklı olan bilgilerde gezinme ve dosya ve klasörleri yönetme.

Hedef kitle

Bu eğitim Microsoft Word 2019’a hiç aşina olmayan veya çok az aşina olan öğrenciler veya 2019 arayüzüne ilişkin bu eğitimde ele alınan konu başlığını öğrenmek isteyen daha deneyimli Word kullanıcılarına yöneliktir.

Topics

 • Creating a Microsoft Word Document

 • The Ribbon

 • The Backstage View

 • The Quick Access Toolbar

 • Formatting Microsoft Word Documents

 • Editing Documents

 • Finalizing Microsoft Word Documents

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön