Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu dört günlük eğitimde öğrencilere, PerformancePoint Servisi, Excel Servisleri, Business Connectivity Servisleri ve Visio Servislerinin de aralarında bulunduğu tüm ilişkili SharePoin iş zekası servisleri ile çalışmak için gereken bilgiler verilmektedir. Bu eğitimde yeni ve geliştirilmiş İş Zekası Merkezi keşfedilmektedir ve SharePoint 2013 sürümündeki tüm heyecan verici yeni özellikler de eğitim kapsamındadır..

Eğitimin odak noktası, SQL iş zekası servislerinden ziyade SharePoint 2013 iş zekası platformudur.

Modüllerin her biri mümkün olduğunca tek başına sunularak belirli bir servise ilgi duymayabilen öğrenciler için eğitimin özelleştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Hedefler

 • SQL Server Management Studio kullanılarak küp içindeki verilere göz atma.

 • Visual Studio 2013 kullanılarak verilere göz atma.

 • Bir tablo kaynağına bağlanma, tabloları içe aktarma ve verileri keşfetme.

 • Yeni SharePoint 2013 Merkezi Yönetimi’ndeki seçenekleri ve ayarları keşfetme.

 • Her ikisinin özelliklerini keşfederken yeni bir web uygulaması ve iş zekası sitesi oluşturma.

 • Excel çalışma kitaplarını saklamak ve güvenilir dosya konumlarını keşfetmek için bir SharePoint kitaplığı oluşturma.

 • Excel için Power View eklentisini kullanma.

 • Parametreli bir Excel çalışma kitabı oluşturma ve bunu SharePoint doküman kitaplığına kaydetme.

 • Bir web sayfasına Web uygulamaları ekleme.

 • Dashboard Designer arayüzünü keşfetme ve veri kaynağının nasıl oluşturulduğunu ve yapılandırıldığını öğrenme.

 • Standart bir KPI ve skor kartı oluşturma ve yapılandırma.

 • Tek bir KPI ve skor kartı oluşturma ve yapılandırma.

 • İki boş KPI oluşturma ve ardından bunları tek bir hedef KPI haline getirme.

 • Bir analitik grafik ve analitik kılavuz oluşturma ve yapılandırma, bunları bir kontrol paneline ekleme, SharePoint’e kurma ve var olan seçenekleri keşfetme.

 • Bir filtre oluşturma ve yapılandırma, filtreyi daha önceden oluşturulmuş hem analitik grafiğe hem de analitik kılavuza bağlama.

 • Bir basamaklı filtre oluşturma ve yapılandırma ve ardından bunu yeni bir analitik grafiğe ve kılavuza bağlama.

 • Bir Zaman Zekası veri bağlantısı ve Zaman Zekası filtresi oluşturma ve her ikisini kullanarak bir rapor oluşturma.

 • Hedef Skor Kartı’nın dört kopyasını oluşturma, dört kopyanın her birinde ayarları yapılandırma ve bunları bir kontrol panelinde SharePoint’e kurma.

 • Yeni bir tekli KPI oluşturma ve bunu biri yapılandırılmış filtre içeren ve bir diğeri de içermeyen iki yeni skor kartında kullanma.

 • İki sayfalı yeni bir kontrol paneli oluşturma ve düzenleme seçeneklerini gözden geçirme.

 • Bir çizim oluşturma, dokümanı Öğrenci BI Sitesi dokümanlar kitaplığına yükleme ve çizimi bir tarayıcıda görüntüleme.

 • Bir veri bağlantılı çizim oluşturma ve dokümanı Öğrenci BI Sitesi dokümanları kitaplığına yükleme.

 • Bir hedef skor kartı ve eşleşen strateji haritası oluşturma, bunları bir kontrol paneline yerleştirme ve ardından kontrol panelini Öğrenci BI Sitesine yükleme.

 • SQL Server’dan bir tabloyu içe aktarmak için Excel’deki PowerPivot’u kullanma.

 • SQL Server’dan içe aktarılan tablolarda var olan ilişkileri görüntüleme ve ardından ilave bir tabloyu içe aktarma ve bu tablo ile var olan tablolar arasındaki ilişkiyi yapılandırma.

 • Nihai PivotTable’da yansıtılması istenmeyen sütunları gizleme..

 • Var olan bir çalışma sayfasında bir PivotTable oluşturma.

 • BDC Metadata Store’da yöneticileri ve izinleri atama.

 • SharePoint 2013’de var olan farklı içerik türlerini keşfetme ve bunların konumlarının nasıl belirlendiğini ve karşılık gelen ayarları öğrenme.

 • Bir doküman kitaplığı oluşturma, belirli içerik türlerini kabul etmek için bunu yapılandırma ve doküman kitaplığının nasıl silineceğini öğrenme.

 • Yeni harici içerik türünü oluşturma ve yapılandırma.

 • Önceden oluşturulan yeni harici içerik tipi ile ilişkili bir harici liste oluşturma.

 • Yeni bir harici içerik türü ve yeni bir ana bilgisayar URL’si oluşturma ve ardından bir harici liste ve profil sayfası oluşturma.

 • Harici bir listeye bir özel eylem ekleme

 • Report Builder 3.0 arayüzünde gezinme.

 • Bir veritabanına bağlanan gömülü veri kaynağı oluşturma.

 • Bir OLAP veritabanına bağlanan gömülü veri kaynağı oluşturma.

 • Report Manager kullanarak ortak bir veri kaynağı oluşturma.

 • Önceki alıştırmada oluşturulan ortak bağlantıyı kullanarak ortak bir veri kümesi oluşturma.

 • Yeni bir kontrol paneli oluşturma ve Web uygulamalarının bağlamanın üç farklı yolunu keşfetme.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

 • İş zekasının faydalarını anlama.

Hedef kitle

Bu eğitim, SharePoint 2013’ün tasarımı, geliştirilmesi ve bakımına dahil olacak yetkili kullanıcılara, iş zekası geliştiricilerine ve BT profesyonellerine yöneliktir.

Topics

 • Course Overview

 • The Business Intelligence Stack

 • SharePoint 2013 Business Intelligence Center

 • SharePoint 2013 Excel Services

 • SharePoint 2013 PerformancePoint 2013

 • SharePoint 2013 Visio Services

 • PowerPivot

 • SharePoint 2013 Business Connectivity Services

 • Dashboards

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön