Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Microsoft Word 2019 eğitiminde öğrenciler, içindekiler tablosu, alt bilgi ve son bilgiler ile çalışma, görüş ekleme, değişiklikleri izleme, dokümanları karşılaştırma ve birleştirme, zarfları ve etiketleri oluşturma ve dokümanları koruma gibi ileri düzeydeki teknikleri öğrenmektedir. Bu eğitim, Windows üzerindeki Word 2019 içindir.

Hedefler

 • İçindekiler tablosuyla çalışmayı öğrenme.

 • Dipnotlar ve son notlarla çalışmayı öğrenme.

 • Bibliyografya ve dizin eklemeyi öğrenme.

 • Görüşleri kullanmayı öğrenme.

 • Değişiklikleri kabul etme ve reddetme dahil olmak üzere değişiklikleri izlemeyi kullanmayı öğrenme.

 • Dokümanları karşılaştırmayı ve birleştirmeyi öğrenme.

 • Mail Merge özelliğini kullanmayı ve zarfları ve etiketleri oluşturmayı öğrenme.

 • Dokümanları korumayı öğrenme.

 • Yer işaretlerini kullanmayı, filigran eklemeyi ve Şerit’i özelleştirmeyi öğrenme.

Ön Koşullar

 • Orta düzey Microsoft Word deneyimi.

Hedef kitle

Bu eğitim, Microsoft Word 2019 konusunda orta düzeyde becerilere sahip olup daha ileri düzeydeki becerileri öğrenmek isteyen veya 2019 arayüzünde bu eğitimde ele alınan konu başlıklarını öğrenmek isteyen öğrencilere yöneliktir.

Topics

 • Working with Long Documents

 • Review and Collaborating on Documents

 • Comparing and Combining Documents

 •  Managing Mailings

 • Protecting Documents

 • Random Useful Items

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön