Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, katılımcı ve uygulamaya dayalı bir yöntemle Microsoft Flow’u başından sonuna kadar tanıtmaktadır. Flow, iş süreçlerini otomatikleştirilmiş, tutarlı ve görsel iş akışlarına dönüştüren çok yönlü bir üründür. Flow, Office 365’deki çeşitli ürünlerle birlikte çalışmanın yanı sıra tesis bünyesindeki ve web tabanlı diğer ürünlerle de bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu eğitim, işletmenizdeki iş akışlarınız için doğru eylemleri ve iş akışı mantığını seçebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz güveni kazandıracaktır.

Hedefler

 • Flow’un ne zaman kullanılacağını anlama

 • Flow’un bileşenlerini ve doğru kullanımlarını açıklama

 • Akışlar ne zaman oluşturulur ve düzenlenir

 • Flow’un faydaları

 • Flow ile entegrasyon

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

 • Flow ile ilgili önceden deneyim sahibi olunması gerekli değildir

Hedef kitle

Bu eğitimin amaçlanan hedef kitlesi, bir süredir Office 365’i kullanan ve şimdi de mevcut iş süreçlerini en verimli hale getirmenin ve yenilerini tasarlamanın yollarını arayan kişiler olacaktır.

Topics

 • An Introduction to PowerApps

 • Getting Started with Flow

 • Flow logic

 • Integration

 • The mobile app

 • Administration and maintenance

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön