Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Microsoft 365 kurumsal yönetimin üç merkezi unsurunu kapsamaktadır - Microsoft 365 kiracı ve servis yönetimi, Microsoft 365 yönetimi ve Microsoft 365 kimlik yönetimi. Microsoft 365 kiracı ve servis yönetiminde Microsoft 365 kiracınızı tasarlarken planlanması gereken tüm temel bileşenleri inceleyeceksiniz. Bu planlama aşaması tamamlandıktan sonra kuruluş profiliniz, kiracı abonelik seçenekleri, bileşen servisleri, kullanıcı hesapları ve lisansları ve güvenlik grupları dahil olmak üzere Microsoft 365 kiracınızı nasıl yapılandıracağınızı öğreneceksiniz. Son olaraksa kiracı rollerini yapılandırılması ve kiracı sağlığınız ve servislerinin yönetilmesini de kapsayan şekilde kiracınızı nasıl yöneteceğinizi öğreneceksiniz. Microsoft 365 kiracısı konusu her yönüyle ele alındıktan sonra Microsoft 365 yönetiminin temel bileşenlerini inceleyeceksiniz. Bu da aralarında Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams, Microsoft Power Platform ve cihaz yönetiminin de yer aldığı Microsoft 365 fonksiyonlarına genel bir bakışla başlamaktadır. Ardından esasen Office istemcisinin bağlantısının yapılandırılmasına odaklanarak Microsoft 365’in yapılandırılmasına geçeceksiniz. Son olaraksa kurumsal kurulumlar için Microsoft 365 uygulamalarının (eski adıyla Office 365 ProPlus) kullanıcı odaklı istemci kurulumlarının nasıl yönetildiğini inceleyeceksiniz. Bu bölümü de Office Telemetry ve Workplace Analytics yapılandırmasını öğrenerek tamamlayacaksınız. Eğitim, Azure Active Directory Connect’e odaklanarak Microsoft 365 kimlik senkronizasyonunun ayrıntılı incelemesi ile sona ermektedir. Azure AD Connect’i nasıl planlayacağınız ve uygulamaya koyacağınızı, senkronize kimlikleri nasıl yöneteceğinizi, ve birden çok faktörlü kimlik yönetimini ve self-servis parola yönetimini kullanarak Microsoft 365’de parola yönetimini nasıl uygulamaya koyacağınızı öğreneceksiniz. Bu bölüm de uygulama ve harici erişimin uygulamaya konulmasına geniş çaplı bir inceleme ile tamamlanmaktadır. Çok kiracılı uygulamalar dahil olmak üzere Azure Active Directory’de uygulamaların nasıl eklendiğini ve yönetildiğini öğreneceksiniz. Ardından bir konektörün nasıl kurulup kaydedildiği ve uzaktan erişim için tesis içindeki uygulamaların nasıl yayınlandığı dahil olmak üzere Azure AD Application Proxy’nin nasıl yapılandırıldığını inceleyeceksiniz. Son olaraksa harici erişim için çözümlerin nasıl tasarlandığını ve yönetildiğini inceleyeceksiniz. Buna, Azure AD B2B işbirliği için lisanslama rehberi, işbirliğe dayalı bir kullanıcının oluşturulması ve B2B işbirliğine ilişkin sorunların tespit edilip giderilmesi dahildir.

Hedefler

 • Microsoft 365 kiracınızın tasarlanması, yapılandırılması ve yönetimi

 • Microsoft 365 ürün fonksiyonları

 • Microsoft 365’i yapılandırma

 • Kurumsal kurulumlar için Microsoft 365 uygulamalarını yönetme

 • Kimlik senkronizasyonunu planlama ve uygulamaya koyma

 • Uygulama ve harici erişimleri uygulamaya koyma

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

 • Mesajlaşma, Ekip Çalışması, Güvenlik ve Uyum veya İşbirliği gibi rol tabanlı bir yönetici eğitimini tamamlama.

 • DNS hakkında bilgi sahibi olma ve Microsoft 365 servisleri konusunda temel düzeyde fonksiyonel deneyim sahibi olma.

 • Genel BT uygulamalarını anlama.

Hedef Kitle

Bu eğitim, Microsoft 365 Kurumsal Yönetici rolünü üstlenmeyi planlayan ve Microsoft 365 rol tabanlı yönetici sertifikasyon yollarından birini tamamlamış olan kişiler için tasarlanmıştır.

Topics

 • Moving Your Organization to Office 365

 • Configuring your Microsoft 365 Tenant

 • Hands-On Lab

 • Managing Office 365 ProPlus Deployments

 • Configuring Office 365

 • Designing your Microsoft 365 Tenant

 • Configuring your Microsoft 365 Tenant

 • Managing your Microsoft 365 Tenant

 • Hands-On Lab

 • Manage User Security Groups and Licenses for Cloud Identities

 • Plan and Implement Identity Synchronization

 • Planning and Implementing Federated Identities

 • Implementing Applications and External Access

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön